Coöperatie Dichtbij U.A.

avatar

Naam Coöperatie Dichtbij U.A.
Adres Rouaanstraat 20A
Postcode + plaats 9723 CD Groningen
Contact 0505778886 https://www.cooperatiedichtbij.nl info@dichtbij.coop

Beschrijving

Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 180 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 60 veelal kleinschalige zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij een diversiteit aan zorg en begeleiding, waaronder jeugdzorg. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken.

Coöperatie Dichtbij heeft meer dan 30 jeugdzorgaanbieders aan zich verbonden die verschillende vormen van begeleiding aan kinderen en jongeren bieden.

Aanbod Jeugd

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 60,35

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 81

Groepsbegeleiding basis

€ 16,40

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20,50

Individuele begeleiding basis

€ 60,35

Individuele begeleiding specialistisch

€ 81

Individuele behandeling basis

Individuele behandeling laagfrequent

Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

€ 117,90

Dagbesteding

€ 59,45
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Groepsbegeleidingsprogramma jongeren met overnachting

€ 277,60

Systeemtherapie

€ 104,20
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen

€ 55,35

Logeren hoog intensief

€ 292,15

Logeren laag intensief

€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Persoonlijke verzorging

€ 55,35

Vervoer regulier

€ 9,25
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 78,95

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 93,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

€ 92,25

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 170,40

Verblijf licht

€ 126,05

Verblijf middel gezinshuis

€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 63,55

Verblijf middel woonhoeve

€ 92,25