Jody Schoolpsychologie

avatar

Naam Jody Schoolpsychologie
Adres Viaductstraat 3
Postcode + plaats 9725BG Groningen
Contact 0645360782 www.jodyschoolpsychologie.nl info@jodyschoolpsychologie.nl

Beschrijving

Jody Schoolpsychologie begeleidt kinderen en jongeren (7-18 jaar) die om diverse redenen vastlopen op school. Dit kunnen hulpvragen zijn met betrekking tot schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, executieve functies, leren leren), psycho-sociale ontwikkeling (faalangst, zelfbeeld, identiteit) of de schoolloopbaan (schoolkeuze, doubleren, IVIO). Begeleiding kan plaatsvinden thuis, op school of in de praktijk. In de begeleiding staat een positieve en gelijkwaardige benadering voorop. We kijken naar wat wel lukt en hoe we bestaande vaardigheden kunnen aanwenden/uitbreiden om de hulpvraag op te lossen.

Jody Schoolpsychologie heeft een speciaal aanbod voor thuiszitters. Voor meer informatie neem contact op, bij voorkeur per mail (info@jodyschoolpsychologie.nl).

Aanbod Jeugd

Ambulanttarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 85,05

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 21,55

Individuele begeleiding specialistisch

€ 85,05
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)tarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 92,60