Stichting Reik

Geen logo gevonden

Naam Stichting Reik
Adres Sixmastraat 3
Postcode + plaats 8932 PA Leeuwarden
Contact 0880595000 https://www.reik.nl csb@reik.nl

Beschrijving

Reik is het expertise- en behandelcentrum in het Noorden voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Reik helpt mensen met een licht verstandelijke beperking verder. Van jong tot oud en van preventie tot en met intensieve behandeling.

Aanbod Jeugd

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 63,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 81

Gezinsdiagnostiek

€ 100,45

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20,50

Individuele begeleiding specialistisch

€ 81

Individuele behandeling basis

€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

€ 135,30

Individuele behandeling specialistisch middel

€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

€ 104,55

Individuele diagnostiek

€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

€ 88,15
Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

€ 162,05
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

€ 117,90

Dagbesteding

€ 59,45
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

€ 109,65
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

€ 184,50

Respijtzorg gastgezinnen

€ 51,25
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 88,15

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 78,95

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 93,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

€ 92,25

Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen

€ 85,10

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

€ 88,15

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 179,35

Verblijf licht

€ 126,05

Verblijf middel gezinshuis

€ 184,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 143,50

Verblijfstraject kort intensief

€ 371,05

Verblijfstraject middelzwaar

€ 309,55

Verblijfstraject zwaar

€ 353,65