Ouders en jongeren

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat elke gemeente verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp in de gemeente.
Met de invoering van de Jeugdwet is geregeld dat kinderen en gezinnen dichtbij huis hulp op maat kunnen krijgen, omdat opvoeden en opgroeien nou eenmaal niet altijd vanzelf gaat. Soms hebben ouders behoefte aan ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen, of spelen er psychische problemen of misschien zelfs verstandelijke beperkingen bij een jongere.

In iedere gemeente is een basisteam waar jeugdigen en hun ouders/verzorgers terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Deze basisteams worden ook wel CJG, WIJ-team of sociaal team genoemd, dit is per gemeente verschillend. In zo’n team werken jeugdhulpverleners die jeugdigen en hun ouders/verzorgers kunnen helpen, maar zij kunnen ook bij ingewikkelde problemen zorgen voor een verwijzing naar een jeugdhulpaanbieder. Dit noemen we de gespecialiseerde jeugdhulp.

Ook een huisarts, jeugdarts en medische specialist mogen naar de gespecialiseerde jeugdhulp verwijzen.
Op deze website staan alle jeugdhulpaanbieders waar jeugdigen en hun ouders/verzorgers terecht kunnen als zij gespecialiseerde jeugdhulp nodig hebben. Hiervoor hebben ze dan wel een zorgtoewijzing van het basisteam of een andere verwijzer nodig.

Alle gemeenten in de provincie Groningen hebben voor hun jongeren en ouders/verzorgers dezelfde gespecialiseerde jeugdhulp geregeld. Het maakt dus niet uit of je als jeugdige in Delfzijl woont of in Marum.

De kosten van deze gespecialiseerde jeugdhulp wordt door de gemeenten vergoed. Dit kan alleen als er tussen de gemeente en de jeugdhulpaanbieder gegevens worden uitgewisseld. Voor het uitwisselen van deze informatie zijn strenge regels opgesteld zodat de privacy van de jeugdige en van ouders/verzorgers niet in gevaar komt.