Waar kan ik, als verwijzer, terecht voor de inzet van producten die landelijk zijn ingekocht?

Naast de regionaal ingekochte producten zijn er ook hoog-specialistische producten die landelijk zijn ingekocht en die ook ingezet kunnen worden voor Groningse jeugdigen en hun ouders. Dit betreft Landelijk werkende instellingen (LWI’s). Zie voor een actueel overzicht: https://vng.nl/functies-zorgaanbieders.
Voor de bovenregionale en de landelijk ingekochte producten wordt verzocht contact op te nemen met de betrokken aanbieders.

06-12-2017 | Verwijzers