Traject58 - ThuisPlus

Logo

Naam Traject58 - ThuisPlus
Adres
Postcode + plaats
Contact 06-15833422 https://www.traject58.nl/ office@traject58.nl
Beschrijving Traject 58 biedt unieke individuele zorgtrajecten in binnen- en buitenland voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. De trajecten leiden in alle gevallen naar zelfstandig of begeleid wonen, naar school, werk of een combinatie hiervan. De op maat gemaakte trajecten vinden plaats in Frankrijk of Duitsland, in Nederland of in de thuissituatie (ambulante begeleiding of ThuisPlus).

Het buitenland-traject is ontwikkeld voor jongeren van 14 tot 24 jaar die dreigen vast te lopen in hun huidige leven of het gevoel hebben niet meer vooruit te komen. De jongere wordt de mogelijkheid geboden om in een geheel andere omgeving (weer) bewust te worden van de eigen mogelijkheden, waardoor hij (opnieuw) richting kan geven aan zijn leven.
Het Nederland-traject is ontwikkeld voor dezelfde jongeren waarbij om specifieke redenen een plaatsing in het buitenland niet wenselijk is. Het Nederland-project kan ook als vervolg dienen op het buitenland-traject.
Locatie van: Coöperatie Dichtbij U.A.