Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Jan Arends B.V.

   Martinizorg BV

   Anders Thuis

   Veni Etinam

   ZorgClub

   Ilmarinen

   GratefulCoaching

   Stichting Prokino

   Praktijk Opvoedrijk

   VOF STIZ

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   CURA XL

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Gradatim

   INTER-PSY

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Stichting Reik

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Jade

   De Kasparhoeve

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Leerpraktijk Haren

   Mij een Zorg

   Team 050

   Amannij - Zorg voor jou

   Allerzorg

   Het Mosterdzaad

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   No Distance

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Veerkracht Thuis |MJD

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Community Support

   Coöperatie Stee 050

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Family Works

   Ik ben een regenboog

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   MINDCARE Assen

   Helios Solutions

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Zizo zorg VOF

   Aardema Thuiszorg

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Scauting en Coaching

   Cosis

   Zorgopvang Espoir

   Netwerkpsychologen

   Flevostate

   Jody Schoolpsychologie

   Kinderconsulent Groningen

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Cedin

   Parlayan

   Stichting Schouder aan Schouder

   Studio Stap

   Zorg Intens BV

   Stichting Siriz

   Zorgbuurderij De Heemen

   Basishuis Kollum

   Factor 5 BV

   UnLimiteD BV

   Stichting PettenZorg

   De Zijlen

   Xperanza Nederland BV

   Saul BV

   CBP Het Samenhuis

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Syncope

   Cerato

   De unieke regenboog

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Personal Care for You

   Tjeenz

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Kleurspel

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Viverè Coaching BV

   Kinderbijstand

   A-MeZo

   Ineke Keizer

   Station Noord

   GGZ Friesland

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Praktijk Van der Zwaag

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Basic Trust Noord

   Coöperatie Stee 050

   Flevostate

   Kinderbijstand

   De unieke regenboog

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   CURA XL

   Stichting Reik

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Mij een Zorg

   A-MeZo

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Helios Solutions

   ProTalent

   Jody Schoolpsychologie

   Netwerkpsychologen

   Hof van Arcadia

   Factor 5 BV

   Saul BV

   Stichting Prokino

   Madelies BV

   Kijk vooruit VOF

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Parlayan

   Viverè Coaching BV

   Stichting Siriz

   Ilmarinen

   Zorgopvang Espoir

   Aardema Thuiszorg

   Leerpraktijk Haren

   Het Mosterdzaad

   De Zijlen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   MINDCARE Assen

   Stichting Jade

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Veni Etinam

   Martinizorg BV

   UnLimiteD BV

   Family Works

   Stichting Community Support

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cosis

   Cedin

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   GratefulCoaching

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Studio Stap

   Amannij - Zorg voor jou

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting PettenZorg

   Kinderconsulent Groningen

   Stichting Schouder aan Schouder

   Xperanza Nederland BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Personal Care for You

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Propeus

   Zorg Intens BV

   Molendrift

   INTER-PSY

   Statera Jeugd en Gezin

   Syncope

   Veerkracht Thuis |MJD

   IederZijnWerk Ambulant BV

   GGZ Friesland

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   ZorgClub

   Ineke Keizer

   VOF STIZ

   IN2-PSY

   No Distance

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Station Noord

   Basishuis Kollum

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Jan Arends B.V.

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Aardema Thuiszorg

   Flevostate

   Tjeenz

   Stichting Het Kopland

   Polyzoom

   Stepwork Transgenderzorg

   CURA XL

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Zorg Intens BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Martinizorg BV

   Veerkracht Thuis |MJD

   INTER-PSY

   Xperanza Nederland BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Molendrift

   Stichting Prokino

   Yorneo

   Cedin

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Madelies BV

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Factor 5 BV

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Van der Zwaag

   Basic Trust Noord

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Stichting Reik

   Station Noord

   MINDCARE Assen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Schouder aan Schouder

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Veni Etinam

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Netwerkpsychologen

   Personal Care for You

   Zorggroep Stad en Ommeland

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Helios Solutions

   Hof van Arcadia

   No Distance

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk de Toverlantaarn

   Pi-groep Zorg

   Kinderbijstand

   IN2-PSY

   CBP Het Samenhuis

   Jan Arends B.V.

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Zorgbuurderij De Heemen

   Parlayan

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Praktijk S. Buma

   Jody Schoolpsychologie

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   UnLimiteD BV

   GGZ Friesland

   Stichting Community Support

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Het Mosterdzaad

   Fier

   Saul BV

   Zizo zorg VOF

   Ineke Keizer

   Cosis

   Syncope

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Amannij - Zorg voor jou

   Zorgopvang Espoir

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   De Zijlen

   Praktijk Opvoedrijk

   De unieke regenboog

   CAGGB

   Studio Stap

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Noorderkompas

   Jeugdhulp Friesland

   Kleurspel

   Ik ben een regenboog

   ZorgClub

   Basishuis Kollum

   Family Works

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Anouk Endeveld

   Timon

   A-MeZo

   Horizon begeleiding

   Viverè Coaching BV

   GratefulCoaching

   MEE Groningen

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Polyzoom

   Ilmarinen

   Praktijk Van der Zwaag

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Reik

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Samen Sterk Zorg B.V.

   IN2-PSY

   Molendrift

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Netwerkpsychologen

   Pi-groep Zorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Cosis

   Factor 5 BV

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   CBP Het Samenhuis

   GGZ Friesland

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   No Distance

   Xperanza Nederland BV

   Explora instituut

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Flevostate

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   INTER-PSY

   Kinderbijstand

   ZorgClub

   Cedin

   Vlindervol

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   CAGGB

   Fier

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Hof van Arcadia

   Wonen met Zorg BV.

   Stichting Schouder aan Schouder

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Ik ben een regenboog

   Ko-Bus

   Veerkracht Thuis |MJD

   Stichting Prokino

   De Beukenhorst BV

   Veni Etinam

   Zorgbuurderij De Heemen

   No Distance

   De Baander VOF

   IederZijnWerk Ambulant BV

   ZorgClub

   Subrosa

   GratefulCoaching

   La Luna Care zorg & welzijn

   Stichting Zorgboederij Feniks

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   VOF STIZ

   Zorg Anders BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Propeus

   Praktijk Van der Zwaag

   Meet BV

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Het Kopland

   Stichting BEZINN

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Scauting en Coaching

   Pi-groep Zorg

   Kinderbijstand

   Activiteitencentrum de Brink

   Stichting Community Support

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Cedin

   KEI, educatie met zorg

   La Hacienda

   Team 050

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Parlayan

   Anders Thuis

   Coöperatie Stee 050

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Saul BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Keuningshof BV

   Kinderconsulent Groningen

   Jody Schoolpsychologie

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Zorg Anders BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Madelies BV

   Kind en Jeugd Centraal

   Hof van Arcadia

   Praktijk Van der Zwaag

   CBP Het Samenhuis

   De Baander VOF

   Veerkracht Thuis |MJD

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Activiteitencentrum de Brink

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Fier

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   INTER-PSY

   GGZ Friesland

   No Distance

   Jody Schoolpsychologie

   Kinderbijstand

   Personal Care for You

   Anouk Endeveld

   Stichting Het Kopland

   Parlayan

   Veni Etinam

   Cosis

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Zorgbuurderij De Heemen

   KEI, educatie met zorg

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Stichting Prokino

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Kleurspel

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Schouder aan Schouder

   Pi-groep Zorg

   Ik ben een regenboog

   Meet BV

   Xperanza Nederland BV

   MEE Groningen

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   De Beukenhorst BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   CAGGB

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Subrosa

   Levéo Care / CareHouse

   Anders Thuis

   MINDCARE Assen

   Saul BV

   ZorgClub

   Stichting Werkpro

   IN2-PSY

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Reik

   Praktijk de Toverlantaarn

   Horizon begeleiding

   Vlindervol

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Cedin

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   De Beukenhorst BV

   Aardema Thuiszorg

   A-MeZo

   De unieke regenboog

   Ilmarinen

   Jody Schoolpsychologie

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Koninklijke Visio

   VOF STIZ

   Anders Thuis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Het Mosterdzaad

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Community Support

   Zizo zorg VOF

   La Luna Care zorg & welzijn

   Passend Begeleiden

   Viverè Coaching BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Xperanza Nederland BV

   Hof van Arcadia

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Ik ben een regenboog

   Veni Etinam

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Leerpraktijk Haren

   CURA XL

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Tjeenz

   De Slingertuin v.o.f

   Zorgopvang Espoir

   Basishuis Kollum

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Zorg Intens BV

   Amannij - Zorg voor jou

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Zorgbuurderij De Heemen

   Scauting en Coaching

   MINDCARE Assen

   Saul BV

   Stepwork Transgenderzorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Cerato

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Stichting Jade

   Meet BV

   Statera Jeugd en Gezin

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Music4You

   Pi-groep Zorg

   De Kasparhoeve

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   De Zijlen

   Mij een Zorg

   INTER-PSY

   Syncope

   La Hacienda

   De Buurderij Balloo

   Helios Solutions

   Logeerhuis Heerenveen

   Factor 5 BV

   Studio Stap

   Keuningshof BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Hoeve Paradij

   Jan Arends B.V.

   Stichting PettenZorg

   Ko-Bus

   Personal Care for You

   De Baander VOF

   Stichting Schouder aan Schouder

   Kleurspel

   ZorgClub

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Cedin

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting Siriz

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Zorgboerderij Vossenburght

   Subrosa

   Levéo Care / CareHouse

   Station Noord

   UnLimiteD BV

   Stichting Prokino

   Psychologenpraktijk de Vaart

   CBP Het Samenhuis

   No Distance

   Kinderbijstand

   Netwerkpsychologen

   Martinizorg BV

   Coöperatie Stee 050

   Kinderconsulent Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Flevostate

   Stichting BEZINN

   Activiteitencentrum de Brink

   Psychologen Team Groningen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   GratefulCoaching

   Parlayan

   Cosis

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Veerkracht Thuis |MJD

   Stichting Terwille

   Wonen met Zorg BV.

   Team 050

   Gradatim

   Stichting Propeus

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Family Works

   Ineke Keizer

   Zorg Anders BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   KEI, educatie met zorg

   Stichting Laiverds

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Stichting BEZINN

   Meet BV

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   De Beukenhorst BV

   Ik ben een regenboog

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting Propeus

   Coöperatie Stee 050

   INTER-PSY

   Overstag Uitvoering

   Psychologen Team Groningen

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting Schouder aan Schouder

   Netwerkpsychologen

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Statera Jeugd en Gezin

   Factor 5 BV

   MINDCARE Assen

   A-MeZo

   De Buurderij Balloo

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Het Mosterdzaad

   Praktijk Van der Zwaag

   De Kasparhoeve

   Molendrift

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting Community Support

   Tjeenz

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Activiteitencentrum de Brink

   Helios Solutions

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Martinizorg BV

   GratefulCoaching

   Stichting Terwille

   Viverè Coaching BV

   Station Noord

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Explora instituut

   Anouk Endeveld

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Ilmarinen

   De unieke regenboog

   Parlayan

   Passend Begeleiden

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Veni Etinam

   Jeugdhulp Friesland

   Team 050

   Janette Kuipers coaching&advies

   Leerpraktijk Haren

   KEI, educatie met zorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   La Luna Care zorg & welzijn

   Amannij - Zorg voor jou

   Ineke Keizer

   Cedin

   Personal Care for You

   Veerkracht Thuis |MJD

   No Distance

   Stichting Werkpro

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Cosis

   IN2-PSY

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Kleurspel

   Stichting Het Kopland

   Kinderbijstand

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Saul BV

   Zorgopvang Espoir

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Hof van Arcadia

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Reik

   Stichting Siriz

   Flevostate

   Syncope

   Stichting Zorgboederij Feniks

   La Hacienda

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Timon

   Xperanza Nederland BV

   Zorg Intens BV

   Praktijk de Toverlantaarn

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Zizo zorg VOF

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   De Baander VOF

   Kernvisie Methode

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Jan Arends B.V.

   De Zijlen

   Horizon begeleiding

   Family Works

   Ik ben Ik!

   Levéo Care / CareHouse

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Basishuis Kollum

   Fier

   Subrosa

   Studio Stap

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Zorg Anders BV

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   CAGGB

   UnLimiteD BV

   Aardema Thuiszorg

   Drumpedagoog

   ZorgClub

   Cerato

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Pi-groep Zorg

   Stichting Prokino

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Gradatim

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   CBP Het Samenhuis

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   MEE Groningen

   CURA XL

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Factor 5 BV

   Kinderbijstand

   Explora instituut

   Netwerkpsychologen

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   CAGGB

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Cosis

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Flevostate

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk Koekkoek

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Drumpedagoog

   Zorgbuurderij De Heemen

   Molendrift

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Xperanza Nederland BV

   Fier

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Kind en Jeugd Centraal

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   MINDCARE Assen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologen Team Groningen

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Pi-groep Zorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Ilmarinen

   Jan Arends B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk van Dijk

   IN2-PSY

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   ZorgClub

   INTER-PSY

   Madelies BV

   Basic Trust Noord

   Vlindervol

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Polyzoom

   A-MeZo

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Cedin

   Praktijk Van der Zwaag

   Treant Zorggroep

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Praktijk Fontis

   Stichting Terwille

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Stichting Reik

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Transcare Pijn

   Personal Care for You

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Praktijk S. Buma

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   ZO! zorgoplossingen

   Martinizorg BV

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Moodboost

   GGZ Friesland

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Basic Trust Noord

   CBP Het Samenhuis

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Moodboost

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Netwerkpsychologen

   INTER-PSY

   Timon

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Stichting Reik

   Flevostate

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Cedin

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   MINDCARE Assen

   Martinizorg BV

   Explora instituut

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Molendrift

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Cosis

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk van Dijk

   Polyzoom

   A-MeZo

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Jan Arends B.V.

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Factor 5 BV

   Stichting Terwille

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Vlindervol

   Praktijk Fontis

   Kinderbijstand

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk S. Buma

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Van der Zwaag

   Leerpraktijk Haren

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   GGZ Friesland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Personal Care for You

   Treant Zorggroep

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Praktijk De Bongerd

   Transcare Pijn

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Gravenburg

   Mentaal Beter Cure B.V.

   ZorgClub

   Pi-groep Zorg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Xperanza Nederland BV

   IN2-PSY

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Zorgbuurderij De Heemen

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Basic Trust Noord

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Martinizorg BV

   Accare

   Transcare Pijn

   Kinderbijstand

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   De Buurderij Balloo

   Praktijk S. Buma

   Moodboost

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Jan Arends B.V.

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk van Dijk

   Vlindervol

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   CAGGB

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Terwille

   Praktijk De Bongerd

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk Gravenburg

   Personal Care for You

   Praktijk Koekkoek

   ZO! zorgoplossingen

   Pi-groep Zorg

   ZorgClub

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Psychologen Team Groningen

   Cedin

   Cosis

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Fier

   INTER-PSY

   Flevostate

   Netwerkpsychologen

   Xperanza Nederland BV

   Molendrift

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Polyzoom

   Leerpraktijk Haren

   Stichting Reik

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   MINDCARE Assen

   Kind en Jeugd Centraal

   Factor 5 BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Drumpedagoog

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Jeugdhulp Friesland

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk Van der Zwaag

   GGZ Friesland

   Madelies BV

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk Fontis

   Explora instituut

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   IN2-PSY

   Stichting Zorgboederij Feniks

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   GGZ Friesland

   Praktijk S. Buma

   Stepwork Transgenderzorg

   Jan Arends B.V.

   Flevostate

   Fier

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Pi-groep Zorg

   INTER-PSY

   Personal Care for You

   Accare

   Cedin

   CAGGB

   Stichting Reik

   Stichting Terwille

   Molendrift

   Transcare Pijn

   CBP Het Samenhuis

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Jonx, onderdeel van Lentis

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Polyzoom

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Cedin

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Netwerkpsychologen

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Terwille

   Praktijk Gravenburg

   Yorneo

   ZorgClub

   MINDCARE Assen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Personal Care for You

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk van Dijk

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Jan Arends B.V.

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Xperanza Nederland BV

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   CAGGB

   ZO! zorgoplossingen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Flevostate

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Kinderbijstand

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   IN2-PSY

   Praktijk S. Buma

   Accare

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Pi-groep Zorg

   Jeugdhulp Friesland

   Basic Trust Noord

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Fier

   Molendrift

   Kind en Jeugd Centraal

   Polyzoom

   Stichting Reik

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Factor 5 BV

   GGZ Friesland

   Praktijk De Bongerd

   INTER-PSY

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Martinizorg BV

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   CBP Het Samenhuis

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk S. Buma

   Molendrift

   Basic Trust Noord

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Pi-groep Zorg

   MINDCARE Assen

   GGZ Friesland

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Accare

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   IN2-PSY

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Stichting Reik

   ZO! zorgoplossingen

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Factor 5 BV

   Personal Care for You

   Cedin

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   CAGGB

   Kinderbijstand

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Martinizorg BV

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Terwille

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Netwerkpsychologen

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   INTER-PSY

   CBP Het Samenhuis

   Flevostate

   Jeugdhulp Friesland

   Fier

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     CAGGB

     Stichting de Trans

     Praktijk van Dijk

     Xperanza Nederland BV

     Stichting Reik

     Treant Zorggroep

     ZO! zorgoplossingen

     Jan Arends B.V.

     Comfortzorg Contracten B.V.

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     De Kinderacademie Groningen

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Samen Sterk Zorg B.V.

     Factor 5 BV

     Cosis

     GGZ Friesland

     Praktijk Fontis

     ZorgClub

     Praktijk Gravenburg

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     INTER-PSY

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Jeugdhulp Friesland

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Cedin

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Omega Groep / Het Middelpunt

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Psychologen Team Groningen

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Martinizorg BV

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Personal Care for You

     Pi-groep Zorg

     Molendrift

     Netwerkpsychologen

     Yorneo

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Vlindervol

     Focus-Jeugd & Gezin B.V.

     Kind en Jeugd Centraal

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     MINDCARE Assen

     CBP Het Samenhuis

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     DZNN

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Kinderbijstand

     IN2-PSY

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Praktijk S. Buma

     Moodboost

     Fier

     Praktijk Van der Zwaag

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Flevostate

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Psy-praktijk Grootegast

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Stichting Terwille

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Explora instituut

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Pi-groep Zorg

     Stichting Reik

     GGZ Friesland

     ZorgClub

     Jeugdhulp Friesland

     Saul BV

     Veerkracht Thuis |MJD

     Noorderkompas

     Cedin

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Molendrift

     Yorneo

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Fier

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     MINDCARE Assen

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Kinderbijstand

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Flevostate

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Basic Trust Noord

     CBP Het Samenhuis

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Netwerkpsychologen

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18