Jeugdhulp Plus

Bij JeugdhulpPlus zit een jongere in een JeugdhulpPlus-instelling: een intensieve vorm van jeugdhulp. JeugdhulpPlus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met problemen die zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf, of voor anderen. Veelal is er sprake van (een combinatie) van psychiatrische klachten, een (lichte) verstandelijke beperking, verslaving aan alcohol of drugs en/of gedragsproblemen.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Geen aanbod gevonden met deze keuzes

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18