Overig

Dit betreft persoonlijke verzorging en vervoer
Producten met aanbieders binnen de selectie
Persoonlijke Verzorging (PV) binnen de kaders van de Jeugdwet betreft de zorg die nodig is voor het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden in de schoolse setting, mits ouders dit niet of onvoldoende kunnen leveren .

Persoonlijke verzorging kan worden omschreven als “het ondersteunen bij, stimuleren van, het aanleren van of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging”.
Naast de ADL-handelingen, zijn er ook nog andere handelingen die onder de functie PV vallen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de zgn. ‘risicovolle handelingen’. Dit zijn veelal handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. Voorbeelden zijn het toedienen van medicatie via een infuus of sonde.

Bijzonderheden:

 • Dit product wordt alleen ingezien indien ondersteuning van de jeugdige niet valt onder de Wlz of Zvw.
 • Handelingen die alleen maar door een arts of een BIG geregistreerde verpleegkundige gedaan mogen worden – de zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’ – vallen niet onder dit product.
 • De ondersteuning van kinderen met een indicatie voor Intensieve (medische) Kindzorg (IKZ) vallen niet onder dit product.


Doelgroep
Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging als wassen/douchen, aankleden, eten en drinken, toedienen van medicatie en toiletbezoek.
Aanbieders van dit product
   Jemalupe

   Anders Thuis

   Stichting Amigo

   Gradatim

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Ilmarinen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting BEZINN

   Stichting Koninklijke Visio

   Martinizorg BV

Het vervoer van jeugdigen van de thuissituatie naar de jeugdhulplocatie van de aanbieder in het kader van de Jeugdwet.

Uitvoeringsaspecten:

 • Het product vervoer regulier geldt voor het vervoer van de jeugdige naar een jeugdhulplocatie (art. 2.3. lid 2 Jeugdwet).
 • De jeugdhulpaanbieder van vervoer regulier kan dit product combineren met ander vervoer.
 • De jeugdhulpaanbieder die het product vervoer regulier biedt, mag gebruik maken van de geselecteerde vervoerders van het Publiek Vervoer van de Groninger gemeenten. Het Publieke vervoer combineert vervoerstromen van inwoners die gebruik maken van de gemeentelijk gefinancierde vormen van vervoer (Wmo, leerlingen vervoer, participatie) tegen vooraf overeengekomen tarieven en voorwaarden. De vervoerders mogen dit combineren met andere vervoerstromen (bijv. Wlz).
 • Bij het gebruik maken van de jeugdhulpaanbieder van het product vervoer regulier van een vervoerder uit het publieke vervoer geldt, dat de aanbieder de vervoerder betaalt voor het vervoer van de jeugdige.
 • Door het bieden van het product vervoer regulier is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie.


Let op: Zie voor de inzet van dit product ook de beschrijving: ‘context voor de inzet van vervoersproducten’ uit de inleiding van dit productenboek.

Doelgroep
Jeugdigen die niet rolstoelafhankelijk zijn en in het kader van de Jeugdwet vervoer nodig hebben.
Aanbieders van dit product
   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting BEZINN

   Basishuis Kollum

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Amigo

   Stichting Philadelphia Zorg

   Hof van Arcadia

   Tjeenz

   Keuningshof BV

   Ko-Bus

   Zorgbuurderij De Heemen

   De Beukenhorst BV

   De Kasparhoeve

   ZWAT Werkplaats BV

   Zorgboerderij Vossenburght

   Zorgopvang Espoir

   Martinizorg BV

   Levéo Care / CareHouse

   Anders Thuis

   Activiteitencentrum de Brink

   Station Noord

   Kinderconsulent Groningen

   ZorgClub

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Zorgboederij Veldzicht Zeegse

   De Baander VOF

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Ilmarinen

   Meet BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Prokino

   Cosis

   De Zijlen

   Stichting de Trans

   Yorneo

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   LieversHoes

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Propeus

   Zorg Anders BV

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   CBP Het Samenhuis

Het vervoer van jeugdigen van de thuissituatie naar de jeugdhulplocatie van de aanbieder in het kader van de Jeugdwet.

Uitvoeringsaspecten:

 • Het product vervoer rolstoel geldt voor het vervoer van de jeugdige naar een jeugdhulplocatie (art.2.3. lid 2 Jeugdwet).
 • De jeugdhulpaanbieder van vervoer rolstoel kan dit product combineren met ander vervoer.
 • De jeugdhulpaanbieder die het product vervoer rolstoel biedt, mag gebruik maken van de geselecteerde vervoerders van het Publiek Vervoer van de Groninger gemeenten. Het Publieke vervoer combineert vervoerstromen van inwoners die gebruik maken van de gemeentelijk gefinancierde vormen van vervoer (Wmo, leerlingen vervoer, participatie) tegen vooraf overeengekomen tarieven en voorwaarden. De vervoerders mogen dit combineren met andere vervoerstromen (bijv. Wlz).
 • Bij het gebruik maken van de jeugdhulpaanbieder van het product vervoer rolstoel van een vervoerder uit het publieke vervoer geldt, dat de aanbieder de vervoerder betaalt voor het vervoer van de jeugdige.
 • Door het bieden van het product vervoer rolstoel is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie.


Let op: Zie voor de inzet van dit product ook de beschrijving: ‘context voor de inzet van vervoersproducten’ uit de inleiding van dit productenboek.

Doelgroep
Jeugdigen die rolstoelafhankelijk zijn en in het kader van de Jeugdwet vervoer nodig hebben.
Aanbieders van dit product
   Stichting de Trans

   Ilmarinen

   Hof van Arcadia

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Philadelphia Zorg

   Martinizorg BV

   Cosis

   De Zijlen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Prokino

   Stichting BEZINN

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18