Overig

Dit betreft persoonlijke verzorging en vervoer
Producten met aanbieders binnen de selectie
Persoonlijke Verzorging (PV) binnen de kaders van de Jeugdwet betreft de zorg die nodig is voor het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden in de schoolse setting, mits ouders dit niet of onvoldoende kunnen leveren. Het betreft hier de zgn. meer dan gebruikelijke zorg; extra zorg aan een jeugdige die vanwege persoonlijke of lichamelijke omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft in de persoonlijke verzorging/ zelfredzaamheid.

Persoonlijke verzorging kan worden omschreven als “het ondersteunen bij, stimuleren van, het aanleren van of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging”.
Naast de ADL-handelingen, zijn er ook nog andere handelingen die onder de functie PV vallen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de zgn. ‘risicovolle handelingen’. Dit zijn veelal handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. Voorbeelden zijn het toedienen van medicatie via een infuus of sonde.

Bijzonderheden:

 • Dit product wordt alleen ingezien indien ondersteuning van de jeugdige niet valt onder de Wlz of Zvw.
 • Handelingen die alleen maar door een arts of een BIG geregistreerde verpleegkundige gedaan mogen worden – de zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’ – vallen niet onder dit product.
 • De ondersteuning van kinderen met een indicatie voor Intensieve (medische) Kindzorg (IKZ) vallen niet onder dit product.
 • Indien de jeugdige logeert of verblijft maakt de persoonlijke verzorging deel uit van het betreffende product en hoeft dit in de regel niet apart in te worden gezet.Doelgroep
Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging als wassen/douchen, aankleden, eten en drinken, toedienen van medicatie en toiletbezoek.
Aanbieders van dit product
   Stichting Zorgboederij Feniks

   Jemalupe

   Anders Thuis

   Stichting de Buffelaar

   Stichting Koninklijke Visio

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Gradatim

   Martinizorg BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting BEZINN

   Stichting Amigo

Het vervoer van jeugdigen van de thuissituatie naar de jeugdhulplocatie van de aanbieder en van de aanbieder weer terug naar huis. Het betreft hier dus geen schoolvervoer.

Uitvoeringsaspecten:

 • Het product vervoer regulier geldt voor het vervoer van de jeugdige naar een jeugdhulplocatie (art. 2.3. lid 2 Jeugdwet).
 • De jeugdhulpaanbieder van vervoer regulier kan dit product combineren met ander vervoer.
 • De jeugdhulpaanbieder die het product vervoer regulier biedt, mag gebruik maken van de geselecteerde vervoerders van het Publiek Vervoer van de Groninger gemeenten. Het Publieke vervoer combineert vervoerstromen van inwoners die gebruik maken van de gemeentelijk gefinancierde vormen van vervoer (Wmo, leerlingen vervoer, participatie) tegen vooraf overeengekomen tarieven en voorwaarden. De vervoerders mogen dit combineren met andere vervoerstromen (bijv. Wlz).
 • Bij het gebruik maken van de jeugdhulpaanbieder van het product vervoer regulier van een vervoerder uit het publieke vervoer geldt, dat de aanbieder de vervoerder betaalt voor het vervoer van de jeugdige.
 • Door het bieden van het product vervoer regulier is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie.


Let op: Zie voor de inzet van dit product ook de beschrijving: ‘context voor de inzet van vervoersproducten’ uit de inleiding van dit productenboek.

Doelgroep
Jeugdigen die niet rolstoelafhankelijk zijn en in het kader van de Jeugdwet vervoer nodig hebben.
Aanbieders van dit product
   ZorgClub

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Hof van Arcadia

   Stichting Amigo

   Station Noord

   Meet BV

   Activiteitencentrum de Brink

   Factor 5 BV

   Stichting Prokino

   De Beukenhorst BV

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Keuningshof BV

   CBP Het Samenhuis

   Stichting BEZINN

   Kinderconsulent Groningen

   De Zijlen

   Gezinshuis Margriet

   Stichting Zorgboederij Feniks

   De Slingertuin v.o.f

   Tjeenz

   ZWAT Werkplaats BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Zorgboederij Veldzicht Zeegse

   Ko-Bus

   De Baander VOF

   Martinizorg BV

   LieversHoes

   Stichting de Trans

   Yorneo

   Levéo Care / CareHouse

   Anders Thuis

   De Kasparhoeve

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Zorgboerderij Vossenburght

   Stichting Koninklijke Visio

   Basishuis Kollum

   Cosis

   Stichting Philadelphia Zorg

   Zorg Anders BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Coöperatie Dichtbij U.A.

Het vervoer van jeugdigen van de thuissituatie naar de jeugdhulplocatie van de aanbieder en van de aanbieder weer terug naar huis. Het betreft hier dus geen schoolvervoer.

Uitvoeringsaspecten:

 • Het product vervoer rolstoel geldt voor het vervoer van de jeugdige naar een jeugdhulplocatie (art.2.3. lid 2 Jeugdwet).
 • De jeugdhulpaanbieder van vervoer rolstoel kan dit product combineren met ander vervoer.
 • De jeugdhulpaanbieder die het product vervoer rolstoel biedt, mag gebruik maken van de geselecteerde vervoerders van het Publiek Vervoer van de Groninger gemeenten. Het Publieke vervoer combineert vervoerstromen van inwoners die gebruik maken van de gemeentelijk gefinancierde vormen van vervoer (Wmo, leerlingen vervoer, participatie) tegen vooraf overeengekomen tarieven en voorwaarden. De vervoerders mogen dit combineren met andere vervoerstromen (bijv. Wlz).
 • Bij het gebruik maken van de jeugdhulpaanbieder van het product vervoer rolstoel van een vervoerder uit het publieke vervoer geldt, dat de aanbieder de vervoerder betaalt voor het vervoer van de jeugdige.
 • Door het bieden van het product vervoer rolstoel is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie.


Let op: Zie voor de inzet van dit product ook de beschrijving: ‘context voor de inzet van vervoersproducten’ uit de inleiding van dit productenboek.

Doelgroep
Jeugdigen die rolstoelafhankelijk zijn en in het kader van de Jeugdwet vervoer nodig hebben.
Aanbieders van dit product
   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Martinizorg BV

   Stichting BEZINN

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting de Trans

   Stichting Koninklijke Visio

   Stichting Prokino

   Hof van Arcadia

   De Zijlen

   Cosis

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18