Overig

Dit betreft persoonlijke verzorging en vervoer.

Producten met aanbieders binnen de selectie
Persoonlijke Verzorging (PV) binnen de kaders van de Jeugdwet betreft de zorg die nodig is voor het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij het wassen en aankleden in de schoolse setting, mits ouders dit niet of onvoldoende kunnen leveren. Het betreft hier de zgn. meer dan gebruikelijke zorg; extra zorg aan een jeugdige die vanwege persoonlijke of lichamelijke omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft in de persoonlijke verzorging/ zelfredzaamheid.

Persoonlijke verzorging kan worden omschreven als “het ondersteunen bij, stimuleren van, het aanleren van of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging”.
Naast de ADL-handelingen, zijn er ook nog andere handelingen die onder de functie PV vallen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de zgn. ‘risicovolle handelingen’. Dit zijn veelal handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. Voorbeelden zijn het toedienen van medicatie via een infuus of sonde.

Bijzonderheden:

 • Dit product wordt alleen ingezien indien ondersteuning van de jeugdige niet valt onder de Wlz of Zvw.
 • Handelingen die alleen maar door een arts of een BIG geregistreerde verpleegkundige gedaan mogen worden – de zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’ – vallen niet onder dit product.
 • De ondersteuning van kinderen met een indicatie voor Intensieve (medische) Kindzorg (IKZ) vallen niet onder dit product.
 • Indien de jeugdige logeert of verblijft maakt de persoonlijke verzorging deel uit van het betreffende product en hoeft dit in de regel niet apart in te worden gezet.Doelgroep
Jeugdigen die ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse verzorging als wassen/douchen, aankleden, eten en drinken, toedienen van medicatie en toiletbezoek.
Aanbieders van dit product
   Anders Thuis

   Stichting de Buffelaar

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Amigo

   Jemalupe

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Koninklijke Visio

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Gradatim

   Stichting BEZINN

   Martinizorg BV

Het vervoer van jeugdigen van de thuissituatie naar de jeugdhulplocatie van de aanbieder en van de aanbieder weer terug naar huis. Het betreft hier dus geen schoolvervoer.

Uitvoeringsaspecten:

 • Het product vervoer regulier geldt voor het vervoer van de jeugdige naar een jeugdhulplocatie (art. 2.3. lid 2 Jeugdwet).
 • De jeugdhulpaanbieder van vervoer regulier kan dit product combineren met ander vervoer.
 • De jeugdhulpaanbieder die het product vervoer regulier biedt, mag gebruik maken van de geselecteerde vervoerders van het Publiek Vervoer van de Groninger gemeenten. Het Publieke vervoer combineert vervoerstromen van inwoners die gebruik maken van de gemeentelijk gefinancierde vormen van vervoer (Wmo, leerlingen vervoer, participatie) tegen vooraf overeengekomen tarieven en voorwaarden. De vervoerders mogen dit combineren met andere vervoerstromen (bijv. Wlz).
 • Bij het gebruik maken van de jeugdhulpaanbieder van het product vervoer regulier van een vervoerder uit het publieke vervoer geldt, dat de aanbieder de vervoerder betaalt voor het vervoer van de jeugdige.
 • Door het bieden van het product vervoer regulier is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie.


Let op: Zie voor de inzet van dit product ook de beschrijving: ‘context voor de inzet van vervoersproducten’ uit de inleiding van dit productenboek.

Doelgroep
Jeugdigen die niet rolstoelafhankelijk zijn en in het kader van de Jeugdwet vervoer nodig hebben.
Aanbieders van dit product
   Station Noord

   Tjeenz

   Cosis

   LieversHoes

   Anders Thuis

   Factor 5 BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   De Zijlen

   Ko-Bus

   Levéo Care / CareHouse

   Stichting Amigo

   Gezinshuis Margriet

   Stichting Koninklijke Visio

   Yorneo

   ZWAT Werkplaats BV

   Meet BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Philadelphia Zorg

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Prokino

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Kinderconsulent Groningen

   De Baander VOF

   De Kasparhoeve

   Hof van Arcadia

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Activiteitencentrum de Brink

   Zorg Anders BV

   Keuningshof BV

   Zorgboerderij Vossenburght

   De Beukenhorst BV

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting de Trans

   ZorgClub

   Martinizorg BV

   Zorgboederij Veldzicht Zeegse

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting BEZINN

   Stichting Zorgboederij Feniks

Het vervoer van jeugdigen van de thuissituatie naar de jeugdhulplocatie van de aanbieder en van de aanbieder weer terug naar huis. Het betreft hier dus geen schoolvervoer.

Uitvoeringsaspecten:

 • Het product vervoer rolstoel geldt voor het vervoer van de jeugdige naar een jeugdhulplocatie (art.2.3. lid 2 Jeugdwet).
 • De jeugdhulpaanbieder van vervoer rolstoel kan dit product combineren met ander vervoer.
 • De jeugdhulpaanbieder die het product vervoer rolstoel biedt, mag gebruik maken van de geselecteerde vervoerders van het Publiek Vervoer van de Groninger gemeenten. Het Publieke vervoer combineert vervoerstromen van inwoners die gebruik maken van de gemeentelijk gefinancierde vormen van vervoer (Wmo, leerlingen vervoer, participatie) tegen vooraf overeengekomen tarieven en voorwaarden. De vervoerders mogen dit combineren met andere vervoerstromen (bijv. Wlz).
 • Bij het gebruik maken van de jeugdhulpaanbieder van het product vervoer rolstoel van een vervoerder uit het publieke vervoer geldt, dat de aanbieder de vervoerder betaalt voor het vervoer van de jeugdige.
 • Door het bieden van het product vervoer rolstoel is de jeugdhulpaanbieder verplicht de jeugdige te vervoeren, ongeacht de reisafstand tussen de woonsituatie van de jeugdige en de jeugdhulplocatie.


Let op: Zie voor de inzet van dit product ook de beschrijving: ‘context voor de inzet van vervoersproducten’ uit de inleiding van dit productenboek.

Doelgroep
Jeugdigen die rolstoelafhankelijk zijn en in het kader van de Jeugdwet vervoer nodig hebben.
Aanbieders van dit product
   Familia Forte

   SamenAmbulant

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Logeerboerderij Hippago

   MeiDy ambulant b.v.

   Pedagogische praktijk Gieten

   Hof van Arcadia

   Autismehuis

   Omgangshuis Loman

   Stichting BEZINN

   HSK Groep B.V.

   Tellus Zorg

   Kennis in Kracht BV

   Via Trox B.V.

   Psy-zo!

   Stichting Prokino

   Zorg en Welzijn Academy Knaap B.V.

   Stichting de Trans

   GeWoon begeleiding VOF

   De Zijlen

   Martinizorg BV

   Zorgboerderij Oldenbosch

   Kinderpraktijk Wortel

   Hersenfabriek Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Koninklijke Visio

   Stichting Philadelphia Zorg

   Mereo

   Cosis

   Christelijk instituut ggz B.V. / In de Bres

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18