U hebt gekozen voor: Cornerstones Jeugdzorg BV

Verblijf middel gezinshuis-plus

Verspreid over de provincies Groningen en Drenthe heeft Cornerstones verschillende gezinshuizen, allemaal met een heel eigen sfeer en specialisatie.
Zo kunnen we voor ieder kind een passende plek bieden. Voor sommige kinderen is het wenselijk, maar extra moeilijk om te kunnen functioneren in een gezinshuis. Voor die kinderen heeft Cornerstones Jeugdzorg een paar gespecialiseerde gezinshuizen, die door de HBO-achtergrond van de gezinshuisouders en extra ondersteunende begeleiding door HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers intensievere zorg kunnen bieden.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 63,55 per etmaal

Badweg 1
9651BS Meeden   
Meer informatie

Over de aanbieder

Organisatie voor gezinshuiszorg in de provincies Groningen en Drenthe

Al het aanbod van Cornerstones Jeugdzorg BV

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 63,55

Groepsbegeleiding specialistisch

Individuele begeleiding basis

€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

Individuele behandeling basis

Individuele behandeling specialistisch middel

Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

€ 184,50
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

Verblijf licht

Verblijf middel gezinshuis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Verblijfstraject middelzwaar