U hebt gekozen voor: Cornerstones Jeugdzorg BV

Verblijf middel gezinshuis-plus

Verspreid over de provincies Groningen en Drenthe heeft Cornerstones verschillende gezinshuizen, allemaal met een heel eigen sfeer en specialisatie.
Zo kunnen we voor ieder kind een passende plek bieden. Voor sommige kinderen is het wenselijk, maar extra moeilijk om te kunnen functioneren in een gezinshuis. Voor die kinderen heeft Cornerstones Jeugdzorg een paar gespecialiseerde gezinshuizen, die door de HBO-achtergrond van de gezinshuisouders en extra ondersteunende begeleiding door HBO-geschoolde pedagogisch medewerkers intensievere zorg kunnen bieden.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 140 per etmaal

Hoofdweg 41
9627PA Hellum   
Meer informatie

Over de aanbieder

Organisatie voor onder andere gezinshuiszorg in de provincies Groningen en Drenthe

Al het aanbod van Cornerstones Jeugdzorg BV

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 62

Individuele begeleiding basis

€ 62
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

€ 180
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf middel gezinshuis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 100

Verblijf middel gezinshuis-plus

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 140