U hebt gekozen voor: Molendrift

Individuele behandeling basis

Bij twijfel of uw vraag bij Molendrift past kunt u ons bellen op 050 3185142. U wordt dan verbonden met een behandelaar. Hij/zij overlegt met u wat Molendrift voor u kan betekenen, waarna u kunt bepalen of u door Molendrift geholpen wilt worden. Deze service is zowel voor clienten als voor verwijzers toegankelijk.
Meer over Molendrift leest u hieronder.
Verder vindt u op onze eigen website tientallen clientverhalen om een indruk te geven van onze werkwijze: http://www.molendrift.nl/bibliotheek/clientverhalen

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 95,35 per uur

Ubbo Emmiussingel 110
9711 BK Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Molendrift biedt hulp bij problemen thuis, op school of in het werk; aan kinderen, jongeren en volwassenen. We onderscheiden ons door onze praktische aanpak. Een eventuele diagnose staat altijd ten dienste van de behandeling en niet andersom. We plakken geen ‘etiketjes’ en denken niet in ‘hokjes’. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat ieder individu anders is. Elk probleem is uniek en verdient een eigen aanpak. Wij gaan altijd uit van concrete situaties: Hoe kunnen we helpen en hoe hebt u daar in de praktijk wat aan? Wij signaleren samen met u wat er niet goed gaat en hoe we dat kunnen verbeteren. Het resultaat telt. Ons team van behandelaren behoort landelijk tot de hoogst opgeleide, onze cliënt tevredenheid tot de hoogste in Noord Nederland. Omdat we contracten hebben met alle zorgverzekeraars kunnen we de hulp bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd voortzetten en – waar nodig – uitbreiden naar volwassen gezinsleden.

Al het aanbod van Molendrift

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Gezinsdiagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 98,40

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele behandeling basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 98,40

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 133,25

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12€ 98,40

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 98,40

Individuele diagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
6-12, 12-18€ 88,15

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 593,65

Foetaal Alcohol Probleem

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 98,40

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 78,95

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 93,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
0-6€ 85,10

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
0-6€ 81