U hebt gekozen voor: Psy-praktijk Grootegast

Individuele diagnostiek

Er wordt diagnostiek gedaan om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de jeugdige zodat er meer helderheid komt over de beperkingen in het functioneren en er geen directe behandeling nodig is.

Leeftijdscategorien6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 96,35 per uur

Caspar Roblesdijk 1
9861TA Grootegast   
Meer informatie

Over de aanbieder

Psy-praktijk Grootegast is een praktijk voor Generalistische Basis GGZ. Er wordt directe en kortdurende hulp geboden die erop gericht is zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk, zelf weer verder te kunnen. Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek zal de behandeling individueel met het kind/ jongere zijn dan wel via ouders of samen met ouders/ systeem. Voor de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van de cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie (gezins- en relatietherapie).

Al het aanbod van Psy-praktijk Grootegast

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Individuele behandeling basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele diagnostiek

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 96,35
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 109,65
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 74,85

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling