U hebt gekozen voor: Saul

Groepsbegeleiding specialistischLeeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 20,50 per uur

Bieslookstraat 31-1L
9731HH Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Saul is een organisatie voor specialistische jeugdhulpverlening in de provincies Friesland, Groningen & Drenthe. Er wordt begeleiding/behandeling aangeboden voor kinderen, jongeren en gezinnen met uiteenlopende gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingshulpvragen thuis en op school. Dit kunnen zowel kleine als grote hulpvragen zijn m.b.t gedrags-, angst-, leerproblemen en/of problemen vanuit het autisme spectrum.

Al het aanbod van Saul

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 56,40

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 77,90

Groepsbegeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 16,40

Groepsbegeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 20,50

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 56,40

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 77,90

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

€ 88,15
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
6-12, 12-18€ 88,15

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
6-12, 12-18€ 77,90