U hebt gekozen voor: Yorneo

Pleegzorg

Wanneer het ouders niet lukt om voor hun kind te zorgen is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Een gezin waar het kind zich veilig voelt, liefde en aandacht krijgt en gewoon kind kan zijn. Yorneo organiseert deze zorg in Drenthe.
We bieden verschillende vormen van pleegzorg aan: pleegzorg voor korte tijd, voor langere tijd, weekend-, vakantie- of andere vorm van deeltijdpleegzorg, crisispleegzorg en netwerkpleegzorg. Na aanmelding worden pleegouders en pleegkinderen zorgvuldig door ons gematcht, om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 40 per etmaal

Over de aanbieder

Bij Yorneo kun je terecht, als je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind of over het gedrag dat een kind vertoont. Als specialist in opvoeden en opgroeien geeft Yorneo bij opvoed- en opgroeiproblemen hulp aan kinderen in de leeftijd van 0 - 23 jaar en hun opvoeders.

Al het aanbod van Yorneo

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 79

Individuele behandeling specialistisch middel

€ 99

Individuele diagnostiek

€ 94

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 86
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12€ 115

Dagbehandeling jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6€ 210
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Multi Dimensionele Familie Therapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 10093

Multisysteem Therapie (MST)

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 16005

Systeemtherapie

€ 107
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 86

Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie

€ 119

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 91

Medische psychologie

€ 107

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

€ 90

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

€ 90

Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen

€ 83

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 79
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 40

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

€ 86

Verblijf licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 123

Verblijf middel gezinshuis-plus

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 140

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 302