U hebt gekozen voor: Yorneo

Verblijf licht

Yorneo biedt zelfstandigheidstrajecten voor jongeren van 16 t/m 23 jaar; jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en/of vanuit een pleeggezin of een andere situatie begeleid moeten worden naar zelfstandigheid. Yorneo werkt met deze jongeren aan vaardigheden om op eigen benen te staan.
Elk zelfstandigheidstraject is maatwerk, gericht op een jongere die problemen heeft op meerdere gebieden, zoals financiële problemen, ruzie met ouders, vastlopen op school of in het werk en weinig zelfvertrouwen. Een zelfstandigheidstraject duurt ongeveer één jaar. Afhankelijk van de situatie van de jongere zijn er verschillende vormen van verblijf mogelijk. Vaak is het nodig om de jongere stapsgewijs naar een vorm van zelfstandigheid te begeleiden.

Leeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 123 per etmaal

Over de aanbieder

Bij Yorneo kun je terecht, als je zorgen hebt over de ontwikkeling van een kind of over het gedrag dat een kind vertoont. Als specialist in opvoeden en opgroeien geeft Yorneo bij opvoed- en opgroeiproblemen hulp aan kinderen in de leeftijd van 0 - 23 jaar en hun opvoeders.

Al het aanbod van Yorneo

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 79

Individuele behandeling specialistisch middel

€ 99

Individuele diagnostiek

€ 94

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 86
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12€ 115

Dagbehandeling jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6€ 210
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Multi Dimensionele Familie Therapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 10093

Multisysteem Therapie (MST)

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 16005

Systeemtherapie

€ 107
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 86

Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie

€ 119

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 91

Medische psychologie

€ 107

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

€ 90

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

€ 90

Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen

€ 83

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 79
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 40

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

€ 86

Verblijf licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 123

Verblijf middel gezinshuis-plus

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 140

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 302