U hebt gekozen voor: UnLimiteD BV

Individuele begeleiding specialistisch

UnLimiteD is een ISO 9001 gecertificeerde, AWBZ erkende ambulante hulpverleningsorganisatie werkzaam in Groningen, Drenthe en Friesland. UnLimiteD is ontstaan uit een particulier initiatief en vanuit de gedachte dat jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met de juiste begeleiding in staat zijn om een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven te leiden binnen de maatschappelijke en sociale samenleving. UnLimiteD is gespecialiseerd in jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met een achterstand en/of problemen op één of meerdere leefgebieden.

Iedereen die aanklopt bij UnLimiteD krijgt direct hulp. Financiën zijn hierbij niet bepalend. UnLimiteD werkt niet met wachtlijsten. Om te zien waar UnLimiteD nog meer voor staat verwijzen wij jullie graag door naar onze website www.unlimitedhulpverlening.nl

Leeftijdscategorien6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 75 per uur

Friesestraatweg 1
9718NA Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

UnLimiteD is een ISO 9001 gecertificeerde, AWBZ erkende ambulante hulpverleningsorganisatie werkzaam in Groningen & Drenthe. UnLimiteD is ontstaan uit een particulier initiatief en vanuit de gedachte dat jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met de juiste begeleiding in staat zijn om een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven te leiden binnen de maatschappelijke en sociale samenleving. UnLimiteD is gespecialiseerd in jongeren, volwassenen en multiproblem gezinnen met een achterstand en/of problemen op één of meerdere leefgebieden.MissieDe missie van UnLimiteD is de door haar omgeschreven doelgroep zorg en begeleiding te bieden zo lang nodig is om weer naar wens te kunnen functioneren. Hierbij staan openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop in de zorgverlening. Iedereen die aanklopt bij UnLimiteD krijgt direct hulp. Financiën zijn hierbij niet bepalend. UnLimiteD werkt niet met wachtlijsten.Dit is waarvoor UnLimiteD staat:Kleinschalig en goed toegankelijk; UnLimiteD werkt vanuit Groningen en heeft daar haar huisvesting. Zowel medewerkers, verwijzers/ instellingen/organisaties als klanten zijn hier welkom.Deskundige en gemotiveerde medewerkers; de medewerkers nemen deel aan interne opleidingen en scholingen en zijn zeer begaan met de klanten.Persoonlijke aanpak; kennen en gekend worden maakt dat mensen zich thuis voelen bij en in de organisatie.Zorg op maat met overeenstemming klant; de grote inbreng die de klant heeft met betrekking tot zijn zorgvraag wordt begeleid door een maatschappelijk werker op HBO niveau. Zorgverlening die het leven van klanten verbetert; de zorgverleners doen er alles aan om stappen vooruit te komen met de klant. Deze stappen worden geëvalueerd op de voorgeschreven wijze.Flexibele zorginzet; In verband met het klant gerichte werken is de inzet zeer flexibel.Creativiteit op gebied van vraag en aanbod; UnLimiteD is sterk in het zien van kansen en uitdagingen. De drive die daar altijd bij speelt is dat de klant er beter van moet worden.VisieUitgangspunt zijn de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden van de klant. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de hiervoor geldende normen in de maatschappij (lees morele verbetering), maar ook naar de kansen, wensen en verlangens van de klant. De benadering is altijd positief.De doelgroep wil vaak een positieverbetering en maatschappelijk succes. Dit is niet alleen de doelstelling van de klant, maar ook van de zorgverleners. De klant krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft; een integrale persoonsgerichte aanpak.De integrale aanpak is persoonsgericht. UnLimiteD werkt met klanten die een achterstand en/of problemen hebben op een of meerdere leefgebieden. Meerdere problemen worden tegelijk aangepakt. De zorgverlening richt zich op alle leefgebieden en er wordt nauw samengewerkt en afstemming gezocht met andere instanties en instellingen. De kennis van de sociale kaart is groot.Dit maakt het mogelijk om een maximum resultaat voor de klant te behalen. Er wordt gestreefd naar een goed contact met de sociale omgeving van de klant. Immers: de klant staat niet op zich maar maakt deel uit van een (sociaal) systeem.

Al het aanbod van UnLimiteD BV

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
6-12, 12-18€ 60

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
6-12, 12-18€ 65

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
6-12, 12-18€ 75

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 60

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 75
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
6-12, 12-18€ 75