U hebt gekozen voor: Zorg en Coaching Noord Nederland BV

Verblijf lichtLeeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 123 per etmaal

Leonard Springerlaan 35
9727KB Groningen   
Meer informatie

Locaties
Kantoor Groningen

Over de aanbieder

Zorg & Coaching Noord-Nederland biedt begeleiding, ondersteuning en opvang aan sociaal kwetsbare jongeren & (jong)-volwassenen in Groningen en Friesland. Groningen:Voor jongeren onder de 18 jaar (Jeugdwet) & 18+ (Verlengde Jeugdwet):- Contract met het RIGG (Groningen) voor 24/7 verblijf incl. begeleiding;- Contract met het RIGG voor begeleiding thuis bij cliënt.Voor jongeren/jongvolwassenen, ouder dan 18 jaar:- Contract met Gem. Groningen voor 24/7 Beschermd Wonen incl. daarbij horende begeleiding en toezicht;Contract met Gem. Groningen voor ThuisPlus, begeleiding thuis bij de cliënt.Voor volwassenen, ouder dan 18 jaar:Friesland:Contract met SDF (Sociaal Domen Fryslan) voor 24/7 Beschermd Wonen incl. daarbij horende begeleiding en toezicht;- Contract met SDF voor Thuisplus;- Contract met SDF voor intramuraal Beschermd Wonen (bijv. op onze zorgboerderij Frondida te Frieschepalen).Kantoor Groningen: Leonard Springerlaan 35 2e verd.(vestiging Stadspark, 9727 KB  Groningen.Kantoor Leeuwarden: Emmakade 68 zz, 8933 AV  Leeuwarden

Al het aanbod van Zorg en Coaching Noord Nederland BV

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Individuele begeleiding basis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 62
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf licht

12-18€ 123