U hebt gekozen voor: Jemalupe

Logeren hoog intensief

Jemalupe is een kleinschalige zorgboerderij met paarden, schapen, een hond en twee katten.

Jemalupe biedt de volgende logeervormen:
- De kinderen komen door de week na schooltijd met de taxi en gaan de volgende dag weer naar school met de taxi.
- Logeerweekend voor kinderen ingedeeld op leeftijd, interesses en groepscohesie. Dit is van vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur tot zondagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur. De kinderen worden door de ouders gebracht en opgehaald.
- In de vakanties komen de kinderen vier dagen tot een week logeren.
We creëren een sociaal veilige omgeving waar het kind kan zijn wie hij/zij is en dit durft te laten zien. Voor de begeleiders op onze zorgboerderij is het omgaan met kinderen een groeiproces van onszelf, waar we dagelijks aan werken. We benaderen kinderen als volwaardig persoon en nemen wensen en gevoelens voor waar aan. We kijken waarin wij onze kinderen tegemoet kunnen komen en waar wij de grenzen aan moeten geven. We zijn veel bezig met taalgebruik, tafelmanieren, alleen of samen spelen, verantwoordelijkheden krijgen en daarna nemen, initiatief tonen, zelfstandig worden, elkaar accepteren, respect hebben voor wie je bent. Kortom: opgroeien. Tijdens het logeerverblijf in het weekeinde en in de vakanties verzorgen we de dieren en doen we activiteiten die gericht zijn op de seizoenen en de ontwikkeling van het kind.

Zorgboerderij Jemalupe heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg en is aangesloten bij de vereniging BEZINN. Als uw kind bij ons logeert, krijgt u een inlogcode voor ons rapportagesysteem. Daarmee kunt u de rapportages per dag lezen en ons een reactie sturen. Dit kan ook via een app op de telefoon. Het team van begeleiders wordt ondersteund door een GZ-psycholoog, deze is tevens regievoerder voor de kinderen en jongeren die bij ons komen logeren.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 292,15 per etmaal

Jan Gosses Wijk 9
9367TE De Wilp   
Meer informatie

Locaties
Locatie Jemalupe Beschermd Wonen

Over de aanbieder

Zorgboerderij Jemalupe biedt sinds 2003 opvang (logeren en wonen) en dagbesteding in een prettige sociale omgeving. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Zorgboerderij Jemalupe heeft het kwaliteitskeurmerk, Kwaliteit laat je zien, van de Federatie Landbouw en Zorg en is aangesloten bij de vereniging BEZINN (Boer en Zorg In Noord Nederland). Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op onze site (zie onder) of even bellen om een afspraak te maken om kennis te maken.

Al het aanbod van Jemalupe

Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 59,45
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren hoog intensief

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 292,15

Logeren laag intensief

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Persoonlijke verzorging

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 55,35