U hebt gekozen voor: Madelies BV

Individuele behandeling basis

Traumabehandeling/EMDR:
Wanneer een kind vervelende gebeurtenissen heeft meegemaakt die van invloed zijn op het functioneren biedt traumabehandeling uitkomst.

De behandeling vindt plaats op een locatie die ouders en kind bepalen.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 93 per uur

Westerstukken 24
9761LH Eelde   
Meer informatie

Over de aanbieder

Madelies bestaat uit Marlies Sparreboom, GZ-psycholoog en Joost Madern, systeemtherapeut, en bestaan nu drie jaar. Met veel plezier en trots presenteren wij ons aanbod. Kinderen leren en ontwikkelen zich, door experimenteren en uitproberen. In onze aanpak staat creativiteit en vernieuwing dan ook centraal. Wij bieden kortdurende succesvolle hulp aan kinderen die het moeilijk hebben op school en/of thuis, én hun ouders en leerkrachten. We werken in de hele provincie Groningen. Ons aanbod is oplossings- en systeemgericht: dat wil zeggen dat we samen op zoek gaan naar krachtbronnen, die het kind, zijn ouders en de leerkracht kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. Onze specialisatie is Multi Family Therapy: we werken het liefst met meerdere gezinnen tegelijk, zodat men elkaar kan steunen, helpen en op ideeën kan brengen. Herkenning en erkenning van ouders en leeftijdsgenoten onderling is vaak vele malen effectiever dan andere vormen van hulpverlening.

Al het aanbod van Madelies BV

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 65

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 79

Groepsbegeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
6-12, 12-18€ 20

Individuele behandeling basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 93

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 99
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 100
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
6-12, 12-18€ 65