U hebt gekozen voor: Praktijk S. Buma

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

Zie voor de beschrijving onder individuele behandeling specialistisch middel.
Specialistisch zwaar betreft behandeling van 50-300 uur.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 104,55 per uur
Logo aanbieder
Esserlaan 16
9722SM Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Ik ben kinder-en jeugdpsychiater en psychodynamisch psychotherapeut voor kinderen en jongeren. Mijn eigen praktijk is vooral gericht op psychodynamisch psychotherapeutische behandeling. Bij vraag om uitsluitend diagnostiek, medicamenteuze behandeling of gedragstherapie is verwijzing naar een collega meer aangewezen. Ik behandel , na een onderzoeksfase, kinderen dmv speltherapie en jongeren dmv gesprekstherapie.Vaak is er parallel sprake van begeleiding van de ouders. Aangemeld kunnen worden kinderen en jongeren met onder andere angst-, stemmings-,gedrags-, trauma gerelateerde en hechtingsproblematiek . De methodiek is zowel gericht op het verwerken van moeilijke ervaringen als op het verbeteren van functioneren en welbevinden. Heel jonge kinderen (0-3jaar) behandel ik middels ouder-baby/peuter interactiebehandeling.Indicaties hiervoor zijn bv hechtings-,voedings-en slaapproblemen.

Al het aanbod van Praktijk S. Buma

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 81

Individuele behandeling basis

  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

€ 135,30

Individuele behandeling specialistisch middel

  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 104,55

Individuele diagnostiek

  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 96,35