U hebt gekozen voor: De Zijlen

Gezinsbegeleiding basis

Gezinsbegeleiding is voor gezinnen met ouders en/of kinderen met een (licht)verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek bijvoorbeeld autisme. De begeleiding richt zich op het hele gezin, maar de opvoedondersteuning aan ouders staat centraal. Onze gezinsbegeleiders ondersteunen ouders bij de opvoeding. Zo krijgen ouders bijvoorbeeld informatie en leren praktische vaardigheden aan om de opvoeding en communicatie met hen kind(deren) te verbeteren.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 63,55 per uur

Oldebertweg 65
9356 AA Tolbert   
Meer informatie

Over de aanbieder

De Zijlen staat ‘met zorg in de samenleving’. In onze ogen zijn alle mensen, met en zonder beperking, uniek en van grote betekenis. Ieder mens beschikt over bijzondere eigenschappen en talenten. Daarmee zijn mensen dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. We zijner bovendien van overtuigd dat mensen meer mens worden in contact met andere mensen. Met andere woorden, mens word je samen met anderen.We weten dat onze cliënten betekenisvol zijn voor anderen, ondanks maar ook als gevolg van de belemmeringen die ze kennen. Daar gaan we nog meer het accent opleggen dan we tot nu toe doen. Daarom is onze missie: ‘Betekenis boven beperking’.

Al het aanbod van De Zijlen

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 81
Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

€ 162,05
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12€ 117,90

Dagbehandeling jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
0-6€ 215,25

Dagbesteding

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 59,45
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9,25

Vervoer rolstoel

€ 19,45
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 179,35

Verblijf middel gezinshuis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 143,50

Verblijfstraject middelzwaar

€ 309,55