U hebt gekozen voor: Zizo zorg

Individuele begeleiding basis

De ontwikkeling die je als kind doormaakt legt de basis voor de toekomst. Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Zij verwerven sommige vaardigheden minder snel dan hun leeftijdsgenootjes en kunnen hierbij alle hulp gebruiken. Dit doen wij door gebruik te maken van de krachten en kwaliteiten die ieder kind in zich heeft.

Van hieruit leren wij kinderen omgaan met hun gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Zij leren omgaan met hun valkuilen zodat problemen voorkomen worden en bestaande problemen worden aangepakt. Op deze manier wordt het kind zelfstandiger en heeft hij of zij in de toekomst meer mogelijkheden. Voor ons is het belangrijk om de omgeving van het kind in dit proces te betrekken. Samen stellen we doelen op en samen werken we hieraan.

Bezoek voor meer informatie over onze visie en werkwijze: https://www.zizozorg.nl/

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 60,50 per uur

Talmaweg 69
9981CX Uithuizen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Zizo biedt persoonlijke begeleiding op maat voor kinderen met een gedragsstoornis en/of ontwikkelingsachterstand. Dit doen wij thuis, op school of bij ons op locatie. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de inzet van dieren. Bezoek voor uitgebreide informatie en een impressie van wat wij doen, onze website: https://www.zizozorg.nl/

Al het aanbod van Zizo zorg

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 60,50

Gezinsbegeleiding specialistisch

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 70,75

Groepsbegeleiding basis

Individuele begeleiding basis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 60,50

Individuele begeleiding specialistisch

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 70,75
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)