U hebt gekozen voor: Station Noord

Verblijf licht

Dit product betreft verblijf licht. Het heeft tijdelijk wonen/ opvang met gedeeltelijk toezicht en begeleiding naar zelfstandigheid als kern. De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige niet meer thuis ligt.

Leeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 120 per etmaal

J. Kammingakade 26
9648KP Wildervank   
Meer informatie

Locaties
Bloemsingel
Wildervank

Over de aanbieder

Station Noord is een organisatie, geboren uit idealen van Imre Takacs. Door ervaringen met de diverse disciplines binnen hulpverleningsland is het idee ontstaan om weer terug te gaan naar kleinschalige hulpverlening. We kunnen daardoor direct inspelen op de wensen van de cliënt. Wij bieden sinds 2009 een divers aanbod in de hulpverlening in de regio: Groningen, Drenthe en Friesland. Omdat we bewust klein zijn gebleven is onze benadering persoonlijk en laagdrempelig. Hierdoor kunnen we gemakkelijk inspelen op ieders wensen en hulpvraag. Je kan bij ons terecht voor Individuele / Persoonlijke Begeleiding, Logeeropvang / Adventure Camps, Begeleid Wonen, Crisisopvang / Kortdurend Verblijf, Dagbesteding, Gezinsbegeleiding en Zorg Op Maat. We zijn gespecialiseerd in jongvolwassenen met gedragsproblemen en in het algemeen mensen met autisme en aanverwante stoornissen zoals ADHD, PDD-NOS en Asperger.

Al het aanbod van Station Noord

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
6-12, 12-18€ 60

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
6-12, 12-18€ 65

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
6-12, 12-18€ 75

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 60

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 75
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 55
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Groepsbegeleidingsprogramma jongeren met overnachting

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 3250

Groepsbegeleidingsprogramma jongeren zonder structurele overnachting

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 70
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren hoog intensief

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 285

Logeren laag intensief

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 180
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
6-12, 12-18€ 75
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 120