U hebt gekozen voor: Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

Individuele begeleiding specialistisch

Het Leger des Heils biedt intensieve ambulante gezinsbegeleiding voor multi-probleemgezinnen met complexe problemen op verschillende leefgebieden. Het betreft gezinnen met kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met complexe, met elkaar verweven problemen op het gebied van o.a. wonen, inkomen, financiën, psychische gesteldheid, sociale vaardigheden en opvoedingsvaardigheden. De problematiek op de meerdere leefgebieden wordt in zijn totaliteit aangepakt. Centraal staat de veiligheid van (en toezicht op) het gezinssysteem. De nadruk ligt op het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van het gezin en de gezinsleden met als doel de zelfredzaamheid en draagkracht te vergroten en te bereiken dat het gezin zo zelfstandig en intact mogelijk kan blijven wonen en leven. De veiligheid van de kinderen is hierbij het uitgangspunt en doorslaggevend voor het intact houden van het gezinssysteem.

Individuele begeleiding specialistisch is een aanpak gericht op een specifieke doelgroep en die uitblinkt in het vinden van de juiste aansluiting. Deze begeleiding is er voor kinderen en jeugdigen die vanwege complexe problematiek hulp en ondersteuning nodig hebben. Denk aan jeugd die geen stabiel ondersteunend gezinssysteem hebben, problemen ondervinden in de ouder-kind relatie, (vecht)scheidingen, psychische problemen (persoonlijkheidsstoornis/hechtingsproblematiek), agressieproblematiek, verstandelijke beperking (verslavingsgevoelig/gedrag). De begeleiding
is gericht op verschillende hulpvragen en het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige. De begeleiding kan ingezet worden op de locatie waar dit gewenst is, bijv. op school, het dagverblijf, een sportclub of in en vanuit huis.


Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 81 per uur

Dokter van Thienenweg 2
8025AL Zwolle   
Meer informatie

Over de aanbieder

Het Leger des Heils biedt ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen in de gehele provincie Groningen. De werkeenheid Noordoost van Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg is op 1 juli 2020 ontstaan als samenvoeging van werkeenheid Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en delen van werkeenheid Oost (IJsselland en Noordoostpolder). De ondersteuning is gericht op herstel van het gewone leven.

Al het aanbod van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Gezinsdiagnostiek

€ 100,45

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele behandeling basis

€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

€ 92,25

Individuele diagnostiek

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
6-12, 12-18€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

€ 88,15

Ouderschapbeoordeling ambulant

Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 163,20

Jeugdhulp crisis pleegzorg

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 64,45

Jeugdhulp crisis verblijf

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
12-18€ 203,25
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 8,70
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 93,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 41

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 179,35

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 309,55

Verblijfstraject zwaar