U hebt gekozen voor: Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

Logeren laag intensief

Pleegzorg Leger des Heils biedt, op basis van de vraag vanuit een plaatsende instelling, een vervangende opvoedingssituatie voor een kortere of langere periode, voor die kinderen voor wie dat nodig is. Kinderen en jongeren kunnen deeltijd in een pleeggezin geplaatst worden. Het doel van het logeren binnen pleegzorg is het creëren van een zo normaal mogelijke gezinssituatie, waardoor ouders / opvoeders tijdelijk ontlast worden.

De kracht van de Leger des Heils zit in de onvoorwaardelijke benadering, gericht op mogelijkheden en kansen van de jongere en zijn/haar (gezins)systeem. In een turbulente periode van het leven kan het soms nodig zijn dat een jongere even op een andere plek dan thuis verblijft. Het Leger des Heils is er ook voor deze hulpvraag en denkt graag mee. Onze geregistreerde jeugdprofessionals zijn in staat om snel aan te sluiten bij wat op dat moment helpend is. We werken herstelgericht om cliënten zo optimaal mogelijk tot hun recht laten komen.


Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 184,50 per etmaal

Over de aanbieder

Het Leger des Heils biedt ondersteuning aan jeugdigen en volwassen in de gehele provincie Groningen. De werkeenheid noord bestaat uit Groningen, Friesland en Drenthe. De ondersteuning is gericht op herstel van het gewone leven.

Al het aanbod van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Gezinsdiagnostiek

€ 100,45

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele behandeling basis

€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

€ 92,25

Individuele diagnostiek

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
6-12, 12-18€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

€ 88,15

Ouderschapbeoordeling ambulant

Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 163,20

Jeugdhulp crisis pleegzorg

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 64,45

Jeugdhulp crisis verblijf

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
12-18€ 203,25
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 8,70
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 93,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 41

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 179,35

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 309,55

Verblijfstraject zwaar