U hebt gekozen voor: Stichting Reik

Verblijf middel gezinshuis-plusLeeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 140 per etmaal
Logo aanbieder
Sixmastraat 3
8932 PA Leeuwarden   
Meer informatie

Over de aanbieder

Reik is het expertise- en behandelcentrum in het Noorden voor de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Reik helpt mensen met een licht verstandelijke beperking verder. Van jong tot oud en van preventie tot en met intensieve behandeling.

Al het aanbod van Stichting Reik

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 94
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 62

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 65

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 79

Gezinsdiagnostiek

€ 98

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20

Individuele begeleiding specialistisch

€ 79

Individuele behandeling basis

€ 93

Individuele behandeling laagfrequent

€ 90

Individuele behandeling specialistisch licht

€ 99

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

€ 132

Individuele behandeling specialistisch middel

€ 99

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

€ 102

Individuele diagnostiek

€ 94

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

€ 86
Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

€ 158,10

Jeugdhulp crisis verblijf

€ 241,46
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

€ 115

Dagbesteding

€ 58
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

€ 107
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

€ 180

Respijtzorg gastgezinnen

€ 50
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 86

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 77

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 91

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

€ 90

Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen

€ 83

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 79
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

€ 86

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 175

Verblijf licht

€ 123

Verblijf middel gezinshuis

€ 100

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 140

Verblijfstraject kort intensief

€ 362

Verblijfstraject middelzwaar

€ 302

Verblijfstraject zwaar

€ 345