U hebt gekozen voor: Team 050

Individuele begeleiding basisLeeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 49 per uur

Heresingel 8
9711ES Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jong volwassenen. Er kan sprake zijn van gedrags- of ontwikkelproblematiek zoals ADHD, autisme of ODD, maar ook kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen bij Team050 terecht. De begeleiding wordt afgestemd op de specifieke hulpvraag van de cliënt en kan zowel thuis als op school en op elk gewenst tijdstip plaatsvinden. Daarnaast wordt ingezet op een goede match tussen de cliënt en begeleider. Er wordt doelgerichte begeleiding geboden waarbij in overleg met alle betrokkenen een plan wordt opgesteld. De begeleiding wordt verzorgd door flexibele, professionele, enthousiaste begeleiders die een relevante opleiding volgen of hebben gevolgd. De begeleiders staan onder supervisie van een gedragswetenschapper die zelf ook structureel contact met de cliënt onderhoudt.

Al het aanbod van Team 050

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 55

Groepsbegeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 16

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 49

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 69
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
6-12, 12-18€ 75