U hebt gekozen voor: Accare

Respijtzorg gastgezinnen

Accare beschikt over een netwerk van gastgezinnen die jeugdigen kunnen opvangen. Deze opvang is altijd een aanvulling op een behandeling bij Accare. Het kan op verschillende manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld om het eigen gezin van de jeugdige te ondersteunen, om crisissituaties te voorkomen, als alternatief voor een opname of na afloop van een opname om de overgang naar thuis te versoepelen.
Het gastgezin biedt de jeugdige een veilige en gezonde opvoedomgeving en laat hem of haar deelnemen aan een zo gewoon mogelijk gezinsleven. De jeugdige kan in het gastgezin ‘op verhaal komen’ en het eigen gezin wordt tijdelijk ontlast.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 51,25 per etmaal

Over de aanbieder

Wij zijn Accare en vinden dat ieder kind recht heeft om mee te doen; thuis, op school en met vrienden. Als meedoen even niet lukt, helpen we zoeken naar een oplossing op maat. En als het nodig is doen we dat samen met anderen. We vinden ook dat ieder kind recht heeft op de best bewezen zorg. We ontwikkelen voortdurend door praktijk aan wetenschap te koppelen, en te investeren in onderzoek, innovatie en opleiding. Zo bieden we de meest effectieve zorg volgens de laatste inzichten. Wij zijn het noordoostelijk ontwikkelplatform voor de specialistische jeugdhulp. We zien het als onze opdracht om de zorg voor kinderen elke dag beter te maken. Daarom kijken we kritisch naar onszelf, en naar anderen. En we vragen kinderen en hun ouders dat ook naar ons te doen. We weten waar we staan: voor, achter én naast het kind.

Al het aanbod van Accare

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 135,30

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 104,55
Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 162,05

Jeugdhulp crisis verblijf

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 567,90
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsdagbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 112,75
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Flexibel ACT Jeugd

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 102,50

Relationele Gezinstherapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 637,30

Systeemtherapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 104,55
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Respijtzorg gastgezinnen

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12€ 51,25
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Complex trauma

€ 115,85

Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 122

Tic stoornissen

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 115,85
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijfstraject kort intensief

€ 371,05