U hebt gekozen voor: De Familysupporters B.V.

Individuele begeleiding specialistisch



Leeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie
Tarief
avatar
Nova Zemblastraat 332
1013RP Amsterdam   
Meer informatie

Over de aanbieder

Geen beschrijving ingevuld

Al het aanbod van De Familysupporters B.V.

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding laagfrequent

Gezinsbegeleiding specialistisch

Individuele begeleiding basis

Individuele begeleiding specialistisch

Individuele behandeling basis

Individuele behandeling laagfrequent

Individuele behandeling specialistisch licht

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

Individuele behandeling specialistisch middel

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

Individuele diagnostiek

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen