U hebt gekozen voor: PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

Individuele diagnostiek

Het zorgaanbod richt zich binnen dit product uitsluitend op de hulpvraag naar specialistische diagnostiek. Diagnostiek kan bestaan uit de volgende onderdelen of een deel hiervan: uitgebreide ontwikkelingsanamnese bij kind/jongere i.s.m. ouders/verzorgers, gebruik van vragenlijsten, intelligentie-onderzoek, schoolobservatie (alleen met toestemming van kind/jongere en ouders/verzorgers), thuisobservatie. Diagnostiek heeft als doel om meer zicht te krijgen op de gehele ontwikkeling van het kind/de jongere en zijn/haar sterke kanten en zwakkere kanten.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 95,00 per uur

Gorechtkade 2
9713CA Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Psychologiepraktijk UNIEK is er voor jou/jullie. Vanuit mijn kleinschalige praktijk bied ik veel persoonlijke aandacht, want iedereen is uniek. De behandeling is erop gericht jou/jullie weer op weg te helpen. Samen goed kijken naar wat er precies aan de hand is en daarna bezig gaan met andere manieren hoe ermee om te gaan. Je kunt bij mij terecht voor psychische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het kan gaan om de volgende klachten: angstklachten, identiteits- en autonomieproblemen, trauma’s, emotionele problemen, stemmingsklachten, gezinsproblemen, ontwikkelingsproblemen, sociale problemen, schoolproblemen, opvoedingsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, rouw en verwerkingsproblemen. Als je in het bovenstaande niet jouw/jullie klacht hebt gevonden, kun je altijd contact opnemen zodat we samen kunnen overleggen hoe ik jou/jullie kan helpen.

Al het aanbod van PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Individuele behandeling basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 90,00

Individuele behandeling laagfrequent

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 90,00

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 95,00

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 95,00

Individuele diagnostiek

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 95,00