U hebt gekozen voor: Fier

Verblijfstraject extra zwaar

Fier biedt 24-uurs opvang- en behandelvoorzieningen voor verschillende doelgroepen.

•Zahir - voor slachtoffers van eergerelateerd geweld (opvang, begeleiding en behandeling)
•Asja - voor slachtoffers loverboys (opvang, begeleiding en behandeling)
•Metta - voor meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar waarbij sprake is van complex trauma (opvang, begeleiding en behandeling)
•Reza - (anderstalige) meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die te maken hebben gehad met buitenlandse mensenhandel of meiden uit eerculturen
•Gaja - beschermd wonen middels intensieve ondersteuning aan meiden vanaf 16 jaar.
•Evi - voor (aanstaande) tienermoeders met complexe problematiek (intensieve residentiële begeleiding en behandeling)

We bieden high intensive care en high safety: intensieve gespecialiseerde zorg en een hoog niveau van veiligheid en bescherming, zonder een gesloten setting te zijn.

Leeftijdscategorien6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 357,75 per etmaal

Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728JR Groningen   
Meer informatie

Locaties
Fier Groningen
Fier Leeuwarden

Over de aanbieder

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Op onze locatie in Groningen bieden wij ambulante begeleiding en specialistische behandeling. Hierbij werken we nauw samen met andere professionals in de regio. Fier biedt advies, crisisinterventie, opvoedingsondersteuning, begeleiding en specialistische behandeling in situaties van geweld, zoals kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en complexe scheiding. Onze hulp is gericht op slachtoffers, getuigen en plegers van geweld. Meer informatie over onze werkwijze is te vinden op www.fier.nl

Al het aanbod van Fier

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Gezinsdiagnostiek

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 100,45

Groepsbegeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
6-12, 12-18€ 20,50

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele behandeling basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 95,35

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 135,30

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 104,55

Individuele diagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsdagbehandeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 112,75
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 109,65
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 93,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
0-6€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijfstraject extra zwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
6-12, 12-18€ 357,75

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 309,55

Verblijfstraject zwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 353,65