U hebt gekozen voor: Martinizorg BV

Individuele behandeling specialistisch licht

Productcode: 52G11

Leeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 99,45 per uur

Merelstraat 100
9713 VX Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

MartiniZorg biedt begeleiding, behandeling en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig/begeleid te kunnen (blijven) wonen. Bij MartiniZorg verlenen wij zorg waarin de mens en zijn persoonlijke behoeften centraal staan. Deze zorg bieden wij zowel ambulant als op onze begeleid wonen locaties.Huishoudelijke HulpCliënten kunnen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wlz huishoudelijke hulp aanvragen. Vanuit MartiniZorg leveren wij betrouwbaar en hardwerkend personeel om de woning van cliënten schoon te houden Wanneer mensen een beschermd wonen indicatie hebben wordt dit standaard geleverd. Hierbij wordt vastgesteld in welke mate mensen zelfredzaam zijn of dat de huishoudelijke taken geheel moeten worden overgenomen.

Al het aanbod van Martinizorg BV

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 94,30
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 61,50

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 63,55

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 78,95

Individuele begeleiding basis

€ 61,50

Individuele begeleiding specialistisch

€ 76,90

Individuele behandeling basis

€ 92,25

Individuele behandeling laagfrequent

€ 90,20

Individuele behandeling specialistisch licht

€ 99,45

Individuele behandeling specialistisch middel

€ 99,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

€ 102,50

Individuele diagnostiek

€ 94,30
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

€ 56,40
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Flexibel ACT Jeugd

€ 100,45
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

€ 179,40
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Persoonlijke verzorging

€ 52,30

Vervoer regulier

€ 9,25

Vervoer rolstoel

€ 19,45
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 78,40

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

€ 90,20
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf licht

€ 123

Verblijf middel gezinshuis

€ 100,45

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 141,45

Verblijfstraject middelzwaar

€ 307,50

Verblijfstraject zwaar

€ 350,55