U hebt gekozen voor: Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

Gezinsbegeleiding specialistischLeeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 79 per uur

Ceintuurbaan Noord 108
9301NZ Roden   
Meer informatie

Over de aanbieder

Kuipers en Houtman is een organisatie die gespecialiseerd is in alles op gebied van opvoedkundige en/of gedragsproblemen. De doelgroep waarmee Kuipers en Houtman te maken heeft bestaat uit kinderen, jongvolwassenen, volwassen en ouders. Er wordt gewerkt vanuit het sociaal competentie model. Dit betekend dat er gekeken wordt naar de vaardigheden die de cliënt en zijn netwerk bezit, vanuit daar wordt er onderzocht wat er nog nodig is. Kuipers en Houtman is 24/7 bereikbaar. Maandelijks wordt er tijdens een huisbezoek vanuit de coördinerende teamleden de kwaliteit van de hulpverlening besproken.

Al het aanbod van Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 94
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 62

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 65

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 79

Groepsbegeleiding basis

€ 16

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 62

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 79

Individuele behandeling basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 93

Individuele behandeling laagfrequent

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 90

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 98

Individuele diagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 94
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

6-12, 12-18€ 86

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 77

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 90