U hebt gekozen voor: Stichting BEZINN

Over de aanbieder

Stichting BEZINN (Boer en Zorg in Noord Nederland) is een zorgaanbieder waar verschillende Zorgboerderijen (trajectuitvoerders) en kleinschalige zorgaanbieders uit Noord Nederland zijn aangesloten. De trajectuitvoerders die aangesloten zijn bij Stichting BEZINN hebben een divers aanbod in de regio. Onze zorgboerderijen bieden dagbesteding, begeleiding individueel, logeren/respijtzorg en/of wonen 24/7. Daarnaast is er altijd een mogelijkheid wat betreft het maken van maatwerkafspraken. Stichting BEZINN biedt zorg in een landelijke, kleinschalige omgeving, dichtbij in de buurt van de deelnemer. De zorg is laagdrempelig, persoonlijk en passend bij de zorgvraag. Er is een grote diversiteit aan activiteiten. Met de expertise/specialisme wordt zorg geboden die past bij de zorgvrager.

Al het aanbod van Stichting BEZINN

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Groepsbegeleiding basis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 15,40

Individuele begeleiding basis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
6-12, 12-18€ 62

Individuele begeleiding specialistisch

€ 81
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

€ 59,45
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen

€ 55,35

Logeren hoog intensief

€ 292,15

Logeren laag intensief

€ 184,50

Respijtzorg gastgezinnen

€ 51,25
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Persoonlijke verzorging

€ 54,35

Vervoer regulier

€ 9,25

Vervoer rolstoel

€ 19,45
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 78,95
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 179,35

Verblijf licht

€ 126,05

Verblijf middel gezinshuis

€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 143,50

Verblijf middel woonhoeve

€ 92,25

Verblijfstraject middelzwaar

€ 309,55