U hebt gekozen voor: Elker Jeugdhulp & onderwijs

Gezinsdiagnostiek

Voor
Kinderen/jongeren en hun ouders/gezin.

Wanneer
Bij complexe problematiek, waarbij niet duidelijk is wat er aan de hand is en welke hulp passend is.

Wat
Diagnostiek levert zicht op de aard en mogelijke verklaringen voor het probleemgedrag of op welke interacties een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van het probleemgedrag. Dit is nodig om de behandelingen of begeleiding (nog) beter aan te laten sluiten bij de hulpvraag. Diagnostiek kan bestaan uit gesprekken, observaties, afnemen van testen en vragenlijsten.

Resultaat
Een helder diagnostisch beeld ten behoeve van de behandeling/begeleiding of een vervolgtraject.

Duur
6-8 weken

Kijk voor meer informatie op www.elker.nl/welkehulpisnodig.


Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 100,45 per uur

Hoogeweg 9
9746 TN Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Daarbij sluiten we aan bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten we in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Want volgens Elker heeft elk kind het recht om positief, veilig en zo thuis mogelijk op te groeien en duurzaam deel te nemen aan onze maatschappij.

Al het aanbod van Elker Jeugdhulp & onderwijs

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Gezinsdiagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 100,45

Groepsbegeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
6-12, 12-18€ 20,50

Individuele begeleiding basis

€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele behandeling laagfrequent

€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 104,55

Individuele diagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15

Ouderschapbeoordeling ambulant

Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Integraal traject ambulante spoedhulp

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 177,30

Jeugdhulp crisis pleegzorg

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 117,45

Jeugdhulp crisis verblijf

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
12-18€ 567,90
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6€ 215,25

Dagbesteding

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 59,45

Gezinsdagbehandeling

Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Multi Dimensionele Familie Therapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
12-18€ 862,10
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9,25

Vervoer rolstoel

€ 19,45
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
6-12, 12-18€ 88,15

Complex trauma

€ 115,85

Medische psychologie

€ 109,65

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
0-6€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 41

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

€ 88,15

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 179,35

Verblijf licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 126,05

Verblijf middel gezinshuis

€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 143,50

Verblijfstraject extra zwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 357,75

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 309,55

Verblijfstraject zwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 353,65