U hebt gekozen voor: Elker Jeugdhulp & onderwijs

Verblijfstraject extra zwaar

Voor
Jongeren van 12 tot 18 jaar.

Wanneer
De jongere heeft ernstige gedragsproblemen, al dan niet in combinatie met een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. Behandeling in de thuissituatie biedt onvoldoende resultaat. Er is tijdelijk een veilige, rustige en stabiele omgeving nodig, zodat de jongere zich kan richten op de behandeling.

Wat
We plaatsen de jongere in een orthopedagogische of orthopsychiatrische behandelgroep. Verblijf op een behandelgroep wordt gezien als een tijdelijke interventie binnen het hulptraject, waarnaast altijd een intensief ambulant traject met het gezin loopt.

Resultaat
De problemen van de jongeren zijn zodanig verminderd en/of de veiligheid is weer hersteld. De balans draagkracht en draaglast in het gezin is dusdanig hersteld dat de jongere weer thuis kan wonen of door kan stromen naar een andere passende plek (gezinsvervangende situatie of richting zelfstandigheid).

Duur
Het verblijf op de behandelgroep is zo kort mogelijk en zo intensief als nodig. Maximaal 6 maanden


Leeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 357,75 per etmaal

Over de aanbieder

Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Daarbij sluiten we aan bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten we in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Dit gebeurt zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Want volgens Elker heeft elk kind het recht om positief, veilig en zo thuis mogelijk op te groeien en duurzaam deel te nemen aan onze maatschappij.

Al het aanbod van Elker Jeugdhulp & onderwijs

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 96,35
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Gezinsdiagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
0-6, 6-12, 12-18€ 100,45

Groepsbegeleiding basis

€ 16,40

Groepsbegeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
6-12, 12-18€ 20,50

Individuele begeleiding basis

€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele behandeling laagfrequent

€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 104,55

Individuele diagnostiek

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15

Ouderschapbeoordeling ambulant

Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Integraal traject ambulante spoedhulp

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 177,30

Jeugdhulp crisis pleegzorg

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
0-6, 6-12, 12-18€ 117,45

Jeugdhulp crisis verblijf

 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
12-18€ 567,90
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6€ 215,25

Dagbesteding

 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 59,45
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Multi Dimensionele Familie Therapie

 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
12-18€ 862,10
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9,25

Vervoer rolstoel

€ 19,45
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
6-12, 12-18€ 88,15

Complex trauma

€ 115,85

Medische psychologie

€ 109,65

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
0-6€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Pleegzorg

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 41

Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg

€ 88,15

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 179,35

Verblijf licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 126,05

Verblijf middel gezinshuis

€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 143,50

Verblijf middel woonhoeve

€ 92,25

Verblijfstraject extra zwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 357,75

Verblijfstraject middelzwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 309,55

Verblijfstraject zwaar

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
12-18€ 353,65