U hebt gekozen voor: Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

Gezinsbegeleiding laagfrequent

De Pedagogische Praktijk is een eerstelijns praktijk, die ondersteuning en oplossingen kan bieden in opvoedsituaties, welke een speciale aanpak vragen of waar kortdurende gerichte hulp wenselijk is.
Veel problemen komen en gaan in het leven van een jongere. Vaak gaan deze problemen, zonder al te veel inmenging van anderen, vanzelf weer voorbij of het kind groeit er overheen.
Er zijn soms omstandigheden, waardoor het even niet goed gaat. Vaak handelen alle partijen intuïtief vanuit goede bedoelingen en intenties. Bij problemen spelen vaak meerdere factoren een rol. Dit alles in relatie met de omgeving, situatie of het karakter van het kind. Hierbij gaat het om de interactie tussen mensen.

Het kan zijn dat:
• De wisselwerking tussen het kind en diens ouder(s) of omgeving is verstoord
• Er stoornissen betreffende de ontwikkeling van het kind optreden
• Er leer- en gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen bij
het kind ontstaan.

De Pedagogische Praktijk biedt hiervoor laagdrempelige professionele hulp op maat, waarbij betrokkenheid en respectvol handelen voorop staat.
De Pedagogische Praktijk biedt hulp en geeft begeleiding en advies aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0- 23 jaar, hun ouders en/of school.

Vraagstukken

De Pedagogische Praktijk komt in beeld wanneer het niet mogelijk lijkt de problemen van het kind of de jongere binnen het gezin, op school of met behulp van vrienden op te lossen.

Het is belangrijk dat uw kind in harmonie opgroeit tot een zelfverzekerd, zelfstandig, onbezorgd en liefst ook vrolijk mens.

Zoek op tijd hulp, want hoe eerder hulp geboden wordt, hoe beter het is voor de ontwikkelingskansen van uw kind.

Een greep uit mogelijke problemen en mogelijke vragen van kinderen en ouders:

• Je kind heeft iets naars meegemaakt en lijkt er maar niet overheen
   te kunnen komen; omgaan met verlies, de scheiding van ouders,
  het overlijden van een dierbare;
• Je kind wordt voortdurend gepest op school;
• Je kind kan zich niet goed concentreren en wordt snel afgeleid;
• Je kind vindt zichzelf niets waard;
• Je kind heeft last van faalangst;
• Je kind is vaak verdrietig of somber.
• Je kind is overgevoelig voor een teveel aan prikkels.
• Je kind heeft moeite met veranderingen.

• Hoe leer ik mijn geduld te bewaren?
• Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn kind beter naar mij luistert?
• Hoe leer ik consequent te zijn?
• Hoe komen mijn partner en ik op één lijn?
• Hoe kan ik de relatie met mijn puber verbeteren?
• Hoe hanteer ik driftbuien van mijn kind?
• Hoe leer ik meer te genieten van mijn kind(eren)?
• Hoe leer ik mijn kind beter te plannen en organiseren,
wat onder andere kan bijdragen tot betere schoolresultaten.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 66,60 per uur

Zuiderbuuren 26
9363HK Marum   
Meer informatie

Over de aanbieder

Geen beschrijving ingevuld

Al het aanbod van Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele begeleiding basis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 81
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 78,95