U hebt gekozen voor: La Hacienda

Verblijf licht

Voor jongeren vanaf 16 jaar bieden wij op verschillende locaties beschermd wonen. Op deze locaties wonen meerdere jongeren in een groep, waar dagelijks begeleiding aanwezig is. De jongere wordt ondersteund op verschillende leefgebieden en wordt zo begeleid naar zelfstandigheid. Dit is op basis van doelen die de jongere samen met de begeleiding opstelt. De begeleiding kan individueel ondersteunen maar ook worden er leuke en leerzame activiteiten ondernomen met de hele groep. Zo worden sociale vaardigheden gestimuleerd, en maken we er samen een gezellige sfeer van. Bij La Hacienda geloven we in kijken naar oplossingen in plaats van problemen, en werken we samen met de jongere op hun eigen tempo.

Leeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 126,05 per etmaal

Over de aanbieder

La Hacienda biedt in de stad Groningen woonbegeleiding aan jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar die op weg naar zelfstandigheid ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van begeleid wonen op een van onze locaties, zelfstandig wonen in een appartement van La Hacienda of ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving. Een jongere wordt bij La Hacienda ondersteund op verschillende leefgebieden. Dit gebeurt op basis van doelen die de jongere samen met de begeleiding opstelt. De begeleiding vindt individueel plaats, maar er kunnen ook leuke en leerzame activiteiten ondernomen worden in groepsverband. Bij La Hacienda geloven we in het kijken naar oplossingen in plaats van problemen, en werken we samen met de jongere op zijn/haar eigen tempo. Naast de woonbegeleiding in Groningen stad biedt La Hacienda ook logeerhuisopvang aan in Vlagtwedde, voor kinderen tot 18 jaar.

Al het aanbod van La Hacienda

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Groepsbegeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 16,40

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
12-18€ 126,05