U hebt gekozen voor: Subrosa

Groepsbegeleiding specialistisch

Het ontdekken van wat je echt wilt, wat er bij je past, wat je daarvoor nodig hebt is waar de groepsaanpak in voorziet.

Bij de groepsaanpak komen 8 deelnemers bij elkaar. Onder begeleiding van een coach gaan ze met elkaar en met de hulp van elkaar op zoek naar hun kwaliteiten, drijfveren, doelen, en motivatie. Omdat bij de groepsaanpak de deelnemers elkaar ondersteunen is er veel aandacht voor communicatievaardigheden. Denk hierbij aan vragen stellen, luisteren en feedback geven. Deze vaardigheden komen in een later stadium weer van pas bij intake en /of sollicitatiegesprekken.

De aanpak bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. De bijeenkomsten vinden bij voorkeur twee keer per week plaats. Elke bijeenkomst bestaat uit een startoefening, theoretische achtergrond over een coachthema en een praktische opdracht. Bij twee bijeenkomsten wordt gewerkt met de intervisiemethode. Hierbij ondersteunen jongeren elkaar door met elkaar in gesprek te gaan volgens een vastgestelde structuur. Aan het einde van het programma ontvangen de deelnemers een map met alle informatie en de door henzelf gemaakte opdrachten.

Subrosa voert de groepsaanpak uit voor verschillende doelgroepen. Voor jongeren zonder startkwalificatie, voor jongeren met scholingsplicht, voor werkzoekenden.


Leeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 18 per uur

Jeverweg 2-4
9723 JE Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

De missie van Subrosa BV is: ‘Voor alle kwetsbare jongeren een betere toekomst.’ 
Subrosa BV is in de provincie Groningen één van de weinige partijen die zich specifiek inzet voor kwetsbare jongeren en voortijdig schoolverlaters. Wanneer een van onze opdrachtgevers vraagt een jongere te begeleiden gaan we er binnen een week naartoe. We bezoeken iedereen thuis, of daar waar de jongere dat prettig vindt. Samen met de jongere, en eventueel het gezin of systeem eromheen, stellen we een begeleidingsplan op met daarin de doelen en acties die we ondernemen. Zo weet iedereen wat ze van ons kunnen verwachten. Elke twee maanden evalueren we het proces en passen het zo nodig aan.

Al het aanbod van Subrosa

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Groepsbegeleiding basis

€ 16

Groepsbegeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 18

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 56

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
12-18€ 69
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
12-18€ 76