U hebt gekozen voor: Veni Etinam B.V.

Individuele begeleiding basisLeeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 58,90 per uur

Berkenweg 1
9471VA Zuidlaren   
Meer informatie

Over de aanbieder

‘Veni Etinam’ betekent: ‘Tot hier ben ik gekomen’. De missie van Veni Etinam is primair om jongeren en jongvolwassenen die zijn uitgevallen in het onderwijs duurzaam te (her)plaatsen in het onderwijs, zo efficiënt mogelijk binnen één schooljaar. Wanneer herplaatsing in het onderwijs niet haalbaar is, worden zij begeleid richting een adequate dag invulling zoals (vrijwilligers)werk of een dagbestedingsplek. Bij Veni Etinam is de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt leidend, ook wanneer hij zich in een uitzichtloze positie bevindt. Ondersteuning is gericht op alle levensdomeinen en wordt vooral ambulant ingezet middels huisbezoeken. De missie bereiken we grotendeels door cliënten te helpen om diploma’s te behalen, zodat ze makkelijker een baan kunnen vinden en vasthouden. Door een cliënt te ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden bereiken we dat deze zich zoveel mogelijk duurzaam zelfstandig in de maatschappij staande kan houden.

Al het aanbod van Veni Etinam B.V.

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 58,90

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 58,90

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 75

Groepsbegeleiding basis

€ 16

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20

Individuele begeleiding basis

€ 58,90

Individuele begeleiding specialistisch

€ 75
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 85