U hebt gekozen voor: Zorgboederij Veldzicht Zeegse

Verblijf middel woonhoeve

Verblijf is tijdelijk en niet langdurig. Begeleiding bestaat uit het stimuleren van zelfredzaamheid, en op sociale en persoonlijke ontwikkeling.
Wij bieden 24 uur toezicht met begeleiding in het eigen gezin op onze zorgboerderij.
Het verblijf kan gecombineerd worden met dagbesteding maar als de jeugdige naar school gaat is dit niet nodig.
Er wordt een zo normaal mogelijke opvoeding en begeleding aangeboden. Verblijf is voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar met een lichte tot enkelvoudig problematiek.
Samenwerking met lokale team en ouders is wenselijk.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 92,25 per etmaal
Logo aanbieder
Hunebedstraat 17
9482 VA Tynaarlo   
Meer informatie

Over de aanbieder

Midden in de bossen, tussen Zeegse en Tynaarlo in staat onze kleine Zorgboerderij Zorgboerderij Veldzicht is een kleinschalige zorgboerderij voor jeugdigen met ASS, gedragsproblemen enof met een lichte beperking. Onze groepen zijn klein, van 4 tot 6 jeugdigen. Voorspelbaarheid, veiligheid en geborgenheid staan hoog bij ons in het vaandel. Wij werken met een kindergroep van 4 tot 11 jaar, en een puber groep van 12 tot 18 jaar. Het is de kleinschaligheid die de kinderen veiligheid en geborgenheid geven. Wij werken vanuit een veilige en stabiele gezinssituatie Op onze zorgboerderij wonen veel dieren, geen groot vee behalve paarden en pony`s. Deze dieren spelen een belangrijke rol op onze boerderij. Voor meer informatie sturen wij u door naar onze website: www.veldzicht-zeegse.nl

Al het aanbod van Zorgboederij Veldzicht Zeegse

Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbesteding

  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 59,45
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Logeren laag intensief

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9,25
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf middel woonhoeve

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25