U hebt gekozen voor: Zonnestraal Pedagogische hulp

Individuele begeleiding specialistisch

Pedagogische hulp en individuele begeleiding van met name kinderen, gespecialiseerd in complexe situaties.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 79,95 per uur

't Pad 13
9365TA Niebert   
Meer informatie

Over de aanbieder

Zonnestraal Pedagogische Hulp begeleidt kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals gedragsstoornis (zoals ODD), een motorische stoornis (zoals DCD), een ontwikkelingsstoornis (zoals PDD-NOS, Asperger of MCDD), een concentratiestoornis (zoals ADHD) en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) in het algemeen. Ik betrek de omgeving bij het hulpverleningsproces en geloof in een een veelzijdige en brede aanpak door een multidisciplinaire groep, zoals Paletzorg, bij een complexe zorgvraag. In specifieke gevallen zet ik hierbij mijn pedagogische hulphonden in. Ik ben geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi met AGB-code 73-730173, gecertificeerd bij Kiwa Keurmerk ZZP'ers Thuiszorg met kwalificatieniveau 5, gecertificeerd in het Kwaliteitsregister Autisme, ingeschreven als Jeugdzorgwerker SKJ en bestuurslid van Paletzorg.

Al het aanbod van Zonnestraal Pedagogische hulp

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 62,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 65,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 79,95

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 62,55

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 79,95
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 54,35

Logeren laag intensief

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 183,50