U hebt gekozen voor: Amannij - Zorg voor jou

Gezinsbegeleiding basis

Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders. Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden. De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
LocatieOverwegend Thuis (leefomgeving client)
Tarief€ 51,25 per uur

Stationsweg 97
9201GJ Drachten   
Meer informatie

Over de aanbieder

Amannij is al vele jaren een pionier in de zorg. In het noorden van Nederland proberen wij ons sterk te maken voor zorg van de hoogste kwaliteit. Wij zijn een ambitieuze organisatie die ambulante ondersteuning levert aan volwassenen en kinderen met diverse problematiek. Amannij biedt begeleiding aan mensen met onder andere: • Psychische problematiek • (licht) Verstandelijke beperkingen • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) • Verslavingsproblematiek • Hoogsensiviteit • ASS en aanverwante stoornissen Amannij is op het gebied van zorg van vele markten thuis. Wij zijn gespecialiseerd op een breed vlak van de beschikbare zorg. Wij bieden ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen. Wij kunnen u helpen met kiezen van zorg, speciaal voor u op maat!

Al het aanbod van Amannij - Zorg voor jou

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 51,25

Gezinsbegeleiding laagfrequent

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 53,80

Gezinsbegeleiding specialistisch

  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 74,30

Individuele begeleiding basis

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 51,25

Individuele begeleiding specialistisch

  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 74,30