U hebt gekozen voor: MJD | Veerkracht Thuis

Groepsbegeleiding specialistisch

Zijn de problemen groot die jij en jouw kind ervaren op het gebied van grenzen aangeven, sociale weerbaarheid of als gevolg van een scheiding? Jullie kunnen met anderen aan een training deelnemen om hier mee om te leren gaan.

Leeftijdscategorien6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 20,50 per uur

Leonard Springerlaan 3
9727 KB Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

MJD | Veerkracht ThuisVeerkracht Thuis biedt zowel ambulante jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening in de provincies Groningen en Drenthe. Door ons brede behandelaanbod kunnen wij gemakkelijk op- of afschalen in de ondersteuning, d.w.z. meer of minder zorg geven. Daarnaast hebben wij nagenoeg geen wachtlijsten en kunnen snel aan de slag.Veerkracht Thuis is vernieuwend, professioneel en werkt resultaat gericht. Onze medewerkers staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het register Sociaal Werk van Registerplein. Ambulante gezinshulpverlening Intensieve ambulante jeugdhulp Hulp bij echtscheiding Kindercoaching Pluscoaching Traject ouders voor altijdRots en Water trainingDappere Dino trainingStoere SchildpaddentrainingTraining Verbindend gezagWe bieden ook Wmo maatwerkvoorziening, bedoeld voor inwoners met psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen.

Al het aanbod van MJD | Veerkracht Thuis

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Groepsbegeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 16,40

Groepsbegeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
6-12, 12-18€ 20,50

Individuele begeleiding basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
6-12, 12-18€ 88,15

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 78,95

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25