U hebt gekozen voor: Stichting Siriz

Verblijf middel gezinshuis-plus

Leef-/leerhuis Chavah biedt opvang en begeleiding van jonge (aanstaande) moeders tot 23 jaar die vastgelopen zijn en die niet kunnen terugvallen op hun netwerk.
Vanwege onze pleegzorgachtergrond kunnen we ook begeleiding bieden aan minderjarige tieners.

Van de jonge moeders die bij Chavah komen wonen is de inschatting dat deze binnen 1 jaar, al dan niet met nog een stukje ambulante begeleiding, zelfstandig kunnen gaan wonen en de zorg en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun kindje aankunnen.

In het leef-leerhuis wordt gewerkt met de methode Krachtwerk.
Onderdeel van deze methode is het gebruik van een krachteninventarisatie en actieplannen waarin de krachten en doelstellingen van de cliënte systematisch zijn vastgelegd.
We bieden ondersteuning op de volgende gebieden:
- Administratieve ondersteuning (regelzaken, vervolghuisvesting);
- Financiële ondersteuning (schulden, budgetteren);
- Opvoedingsondersteuning
- Ondersteuning bij maatschappelijke participatie (school en werk)
- Ondersteuning bij dagstructurering
- Versterken steunend netwerk
- Versterken/ verbeteren relatie vader van het kind

Leeftijdscategorien12-18
Doelgroepen
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 143,50 per etmaal

Over de aanbieder

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. In Groningen bieden we deze opvang en begeleiding in leef-/leerhuis Chavah. Siriz biedt de volgende langdurige psychosociale ondersteuning: • keuzebegeleiding; • begeleiding tijdens en na de zwangerschap; • postabortus-hulpverlening; • hulp bij een zorgwekkende 20-wekenecho; • begeleiding bij vertrouwelijk bevallen; • begeleiding bij plaatsing van een kind in een pleeggezin; • begeleiding bij afstand ter adoptie;

Al het aanbod van Stichting Siriz

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 63,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 66,60

Individuele begeleiding basis

€ 63,55

Individuele begeleiding specialistisch

12-18€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf middel gezinshuis

€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

12-18€ 143,50