U hebt gekozen voor: Cosis

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandelingLeeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief

Lauwers 17
9405BL Assen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een eigen (t)huis, leuk werk en voldoende vrije tijd. Heel gewone wensen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen hebben hulp nodig om vrienden te maken, werk te vinden of zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld vanwege verstandelijke, psychische of psychosociale beperkingen. Cosis is er in Groningen en Drenthe voor kinderen en volwassenen met een beperking, en voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang. We willen ontdekken wie de cliënt is en zijn oprecht geïnteresseerd in zijn of haar persoonlijke vraag. We staan voor gepersonaliseerde dienstverlening. We ondersteunen onze cliënten om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. We helpen ze om een eigen leven te leiden dat past bij hun mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities. Waar mogelijk proberen we samen kleine stapjes vooruit te maken. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is ons uiteindelijke doel. De uitgangspunten van onze dienstverlening hebben we vastgelegd in De Bedoeling. We bieden onze ondersteuning voor korte of langere tijd. Midden in de samenleving, dichtbij de mensen die we helpen. Uitganspunt daarbij is altijd het werken in de driehoek. Hierin staat de samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar persoonlijk netwerk en onze professional centraal.De doelen en afspraken die we met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger maken, leggen we vast in een ondersteuningsplan. Hierover houdt de cliënt zelf de regie.

Al het aanbod van Cosis

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 63,55

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 81

Gezinsdiagnostiek

€ 100,45

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20,50

Individuele begeleiding basis

€ 62,55

Individuele begeleiding specialistisch

€ 79,95

Individuele behandeling basis

€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch middel

Individuele diagnostiek

€ 96,35

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

€ 162,05
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

€ 117,90

Dagbehandeling jonge kinderen

€ 199,90

Dagbesteding

€ 59,45
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Systeemtherapie

Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen

€ 34

Logeren hoog intensief

€ 261,40

Logeren laag intensief

€ 184,50
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9,25

Vervoer rolstoel

€ 19,45
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 85,60

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 78,95

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 93,25

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 81
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 179,35

Verblijf middel gezinshuis

€ 102,50

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 143,50

Verblijfstraject middelzwaar

€ 309,55

Verblijfstraject zwaar

€ 353,65