U hebt gekozen voor: Cosis

Verblijf middel gezinshuis-plusLeeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 140 per etmaal

Lauwers 17
9405BL Assen   
Meer informatie

Locaties
Cosis CBO Menterwolde 't Rak
Mangaanstraat

Over de aanbieder

Cosis helpt in Groningen en Drenthe kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Met ruim 200 locaties zijn we altijd dichtbij.Kijk voor ons aanbod op onze website: www.cosis.nu

Al het aanbod van Cosis

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 62

Gezinsbegeleiding laagfrequent

€ 65

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 79

Gezinsdiagnostiek

€ 98

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20

Individuele begeleiding basis

€ 61

Individuele begeleiding specialistisch

€ 78

Individuele behandeling basis

€ 93

Individuele behandeling laagfrequent

€ 90

Individuele behandeling specialistisch licht

€ 99

Individuele diagnostiek

€ 94
Crisisdoelgroepleeftijdscategorietarief

Jeugdhulp crisis ambulant

€ 131,75
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

€ 115

Dagbehandeling jonge kinderen

€ 195

Dagbesteding

€ 58
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen

€ 52

Logeren hoog intensief

€ 255

Logeren laag intensief

€ 180
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Vervoer regulier

€ 9

Vervoer rolstoel

€ 19
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)

€ 83,50

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 77

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 91

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 79
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 175

Verblijf middel gezinshuis

€ 100

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 140

Verblijfstraject middelzwaar

€ 302

Verblijfstraject zwaar

€ 345