U hebt gekozen voor: Coöperatie Dichtbij U.A.

Verblijf middel gezinshuisLeeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 100 per etmaal

Over de aanbieder

Coöperatie Dichtbij is een samenwerkingsverband van ruim 180 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 60 veelal kleinschalige zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij een diversiteit aan zorg en begeleiding, waaronder jeugdzorg. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg/begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg betaalbaarder en innovatiever te maken. Coöperatie Dichtbij heeft meer dan 30 jeugdzorgaanbieders aan zich verbonden die verschillende vormen van begeleiding aan kinderen en jongeren bieden.

Al het aanbod van Coöperatie Dichtbij U.A.

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding basis

€ 58,90

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 79

Groepsbegeleiding basis

€ 16

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20

Individuele begeleiding basis

€ 58,90

Individuele begeleiding specialistisch

€ 79
Dagbesteding/dagbehandelingdoelgroepleeftijdscategorietarief

Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

€ 115

Dagbesteding

€ 58
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Groepsbegeleidingsprogramma jongeren met overnachting

€ 3250

Systeemtherapie

€ 101,65
Logeren/Respijtzorgdoelgroepleeftijdscategorietarief

Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen

€ 54

Logeren hoog intensief

€ 285

Logeren laag intensief

€ 180
Overigdoelgroepleeftijdscategorietarief

Persoonlijke verzorging

€ 54

Vervoer regulier

€ 9
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 77

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 91

Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding

€ 90

Vroegtijdige interventies jonge kinderen

€ 79
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 166,25

Verblijf licht

€ 123

Verblijf middel gezinshuis

€ 100

Verblijf middel gezinshuis-plus

€ 140

Verblijf middel woonhoeve

€ 90