U hebt gekozen voor: Pi-groep Zorg

Individuele diagnostiekLeeftijdscategorien
Doelgroepen
Locatie--kies locatie--
Tarief€ 94,40 per uur
Logo aanbieder
Lavendelheide 11
9202 PD Drachten   
Meer informatie

Over de aanbieder

Het samenstellen van de zorg en hulp wordt vastgelegd in een behandelplan en gebeurt altijd in samenspraak tussen patiënt, behandelaar en verwijzer indien nodig. Uitganspunt is dat we uitgaan van de mogelijkheden en niet alleen van de beperkingen. “Wat kun je en wat wil je bereiken?” zijn vragen die hierin een rol spelen. Betrokkenheid en motivatie van de patiënt zijn belangrijke succesfactoren en voorwaarden; “Op eigen kracht, samen met de professionals van Pi-groep werken aan het herstelproces”

Al het aanbod van Pi-groep Zorg

Adviesdoelgroepleeftijdscategorietarief

Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

€ 94,40
Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding specialistisch

€ 79,35

Gezinsdiagnostiek

€ 98,45

Groepsbegeleiding basis

€ 16,05

Groepsbegeleiding specialistisch

€ 20,10

Individuele begeleiding basis

€ 62,30

Individuele begeleiding specialistisch

€ 79,35

Individuele behandeling basis

€ 93,40

Individuele behandeling laagfrequent

€ 90,40

Individuele behandeling specialistisch licht

€ 99,45

Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole

€ 132,60

Individuele behandeling specialistisch middel

€ 99,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

€ 102,45

Individuele diagnostiek

€ 94,40

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

€ 86,40
Intensiefdoelgroepleeftijdscategorietarief

Groepsbegeleidingsprogramma jongeren met overnachting

€ 272,05

Systeemtherapie

€ 107,50
Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)doelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding

€ 77,35

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling

€ 91,40
Verblijf en opnamedoelgroepleeftijdscategorietarief

Verblijf langdurig (beschermd) wonen

€ 175,80

Verblijf licht

€ 123,55

Verblijfstraject kort intensief

€ 363,65

Verblijfstraject middelzwaar

€ 303,35