U hebt gekozen voor: Basic Trust Noord

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

De professional van BT is orthopedagoog generalist en is gespecialiseerd in gedragsproblemen die samen hangen met belemmeringen in de ontwikkeling vanuit de hechtingsrelatie. Problemen als regulatieproblemen, angst, stemmingsproblemen, opstandigheid en problemen die samenhangen met trauma's.
Binnen dit product gaat het om een behandeling die bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouders/gezin/wettelijk vertegenwoordiger en is gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. Hierbij gaat het om meer complexe problematiek, die niet goed binnen de basis ggzorg past en meer specialistische zorg nodig heeft. Het kan gaan om een specifieke behandeling/therapie individueel, maar ook om psycho-educatie ouders en en lichte ondersteuning ouders.

Leeftijdscategorien0-6, 6-12, 12-18
Doelgroepen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
LocatieOverwegend op locatie jeugdhulpaanbieder
Tarief€ 104,55 per uur

Multatulistraat 169
9721 NJ Groningen   
Meer informatie

Over de aanbieder

Wat is basic trust? basic trust bestaat sinds maart 2003 en is een landelijke organisatie van zelfstandig gevestigde hulpverleners die allen specialist zijn op het gebied van basisvertrouwen, hechting en adoptie. De basic trust specialisten zijn orthopedagoog(-generalist) of (GZ-)psycholoog. Jaarlijks melden meer dan 350 gezinnen zich aan bij basic trust. Wat doet basic trust? basic trust is specialist in het herstellen of ontwikkelen van basisvertrouwen oftewel een veilige hechting bij kinderen en jongeren. Een tekort of gebrek aan basisvertrouwen ligt meestal ten grondslag aan de (emotionele en gedrags)symptomen die het kind laat zien. Kinderen en jongeren kunnen zich herstellen van moeilijke en pijnlijke ervaringen. Voor dit herstel is de houding en de communicatie van de opvoeders met het kind van cruciaal belang. Dit vraagt van opvoeders specifieke kennis en vaardigheden. basic trust ondersteunt en traint hen daarin.

Al het aanbod van Basic Trust Noord

Ambulantdoelgroepleeftijdscategorietarief

Gezinsbegeleiding laagfrequent

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 66,60

Gezinsbegeleiding specialistisch

 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
0-6, 6-12, 12-18€ 81

Individuele behandeling basis

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 95,35

Individuele behandeling laagfrequent

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 92,25

Individuele behandeling specialistisch licht

 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch middel

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 101,45

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar

 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
0-6, 6-12, 12-18€ 104,55

Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling

 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
0-6, 6-12, 12-18€ 88,15